Den fulde tekst
L 53
Forslag til lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland.
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen (V)).
Fremsat skr 5/10 17
Lovf som fremsat 5/10 17
1.beh 26/10 17
Betænkning 28/11 17
2.beh 5/12 17
3.beh 7/12 17
Lovf som vedt 7/12 17
Lov nr 1534 af 19. december 2017
Ordførere: (1.beh) Karin Gaardsted (S), Henrik Brodersen (DF), Marcus Knuth (V), Christian Juhl (EL), Carsten Bach (LA), Nikolaj Amstrup (ALT), Ida Auken (RV), Carl Valentin (SF), Rasmus Jarlov (KF), Aaja Chemnitz Larsen (IA).
Ministre: (1.beh) miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
Efter 1.beh henvist til Grønlandsudvalget(GRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Beskyttelsen af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland (dvs. fra 3 sømil fra kysten og indtil 200 sømil) er dansk kompetenceområde, og området reguleres på nuværende tidspunkt af en kongelig anordning fra 2004. Med lovforslaget vil man få den første selvstændige lov for Grønland om beskyttelse af havmiljøet, og den vil erstatte den hidtidige havmiljøanordning fra 2004.
Med lovforslaget sikres et opdateret retsgrundlag for beskyttelse af det grønlandske havmiljø i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland. Der indføres bestemmelser om skibes påvirkning på havmiljøet og regler om miljøberedskabet, ligesom lovforslaget tydeliggør de forskellige myndigheders opgaver og ansvar i forhold til beskyttelsen af havmiljøet ved Grønland. Desuden afspejler lovforslaget den gældende kompetencefordeling på råstofområdet som følge af Grønlands Selvstyres overtagelse af råstofområdet i 2010.
Afstemning:
Vedtaget
103 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF, IA)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget