Den fulde tekst
L 60
Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og sundhedsloven. (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby (V)).
Fremsat skr 5/10 17
Lovf som fremsat 5/10 17
1.beh 27/10 17
Betænkning 12/12 17
2.beh 15/12 17
Lovf optrykt efter 2.beh 15/12 17 Tillæg H
3.beh 19/12 17
Lovf som vedt 19/12 17
Lov nr 1688 af 26. december 2017
Ordførere: (1.beh) Flemming Møller Mortensen (S), Liselott Blixt (DF), Jane Heitmann (V), Finn Sørensen (EL), May-Britt Kattrup (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Marlene Borst Hansen (RV), Kirsten Normann Andersen (SF).
Ministre: (1.beh) sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Ældreudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at gøre sundhedsvæsenet mere tidssvarende med den faglige udvikling og normerne i samfundet.
Forslaget til ændring af lov om assisteret reproduktion m.v. har til formål at sikre gode muligheder for, at de par og enlige kvinder, der har brug for behandling med assisteret reproduktion, har mulighed for at modtage den nødvendige behandling, også selv om det indebærer brug af både donoræg og donorsæd (dobbeltdonation).
Forslaget til ændring af sundhedsloven har som led i en bredere indsats til formål at sikre, at alle personer uanset kønsidentitet, herunder transkønnede, behandles og mødes med værdighed og respekt i det danske sundhedsvæsen. Pr. 1. januar 2017 blev diagnosekoderne ændret, hvormed koden for transkønnethed blev flyttet fra kapitlet om psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser til et afsnit, der ikke opfattes som diskriminerende eller stigmatiserende. Det foreslås på denne baggrund, at terminologien i sundhedslovens § 115 ændres, således at betingelsen om, at personen skal have stillet diagnosen transseksualitet, erstattes af et krav om, at personen skal være transkønnet.
Det foreslås desuden, at der ikke længere skal være krav om, at Sundhedsstyrelsen skal give tilladelse til kastration som led i kønsskifte. Beslutningen om kastration kan overlades til patienten og den behandlende forløbsansvarlige læge under varetagelse af bl.a. de generelle regler for informeret samtykke.
Loven træder i kraft den 1. januar 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 105 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.