Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om skibsregistrering

§ 1

I bekendtgørelse nr. 41 af 22. januar 1999 om skibsregistrering, som ændret ved bekendtgørelse nr. 247 af 22. marts 2007, bekendtgørelse nr. 621 af 19. juni 2012, bekendtgørelse nr. 120 af 8. februar 2013 og bekendtgørelse nr. 964 af 19. juli 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 16, stk. 1, ændres »Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby« til: »Fjordvænget 30, 4220 Korsør, eller Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. november 2017.

Søfartsstyrelsen, den 9. oktober 2017

Jakob Ejlers

/ Ditte Marie Nørgård