Den fulde tekst
L 65
Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Tilpasning og forenkling af lovens anvendelses- og støttemuligheder).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen (LA)).
Fremsat skr 25/10 17
Lovf som fremsat 25/10 17
1.beh 9/11 17
Betænkning 7/12 17
2.beh 12/12 17
Lovf optrykt efter 2.beh 12/12 17 Tillæg H
3.beh 14/12 17
Lovf som vedt 14/12 17
Lov nr 1562 af 19. december 2017
Ordførere: (1.beh) Kaare Dybvad (S), Merete Dea Larsen (DF), Britt Bager (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Carsten Bach (LA), Nikolaj Amstrup (ALT), Kirsten Normann Andersen (SF).
Ministre: (1.beh) transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
Efter 1.beh henvist til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Forslaget gennemfører en række ændringer i lov om byfornyelse og udvikling af byer, og formålet er at forenkle lovens anvendelses- og støttemuligheder. For det første uddeler staten kun én udgiftsramme årligt til kommunerne. For det andet kan kommunerne anvende rammen til samtlige beslutningstyper (bygningsfornyelse, friarealforbedringer, kondemnering og områdefornyelse). For det tredje harmoniserer forslaget den statslige refusionsprocent til kommunerne til 50 pct. Refusionsprocenten er samtidig gjort uafhængig af ejendommens beliggenhed og bystørrelsen.
Lovforslaget udmønter »Aftale om Bandepakke III – Bander bag tremmer« af 24. marts 2017 indgået mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 86 (S, DF, V, LA, RV og KF), imod stemte 19 (EL, ALT og SF), hverken for eller imod stemte 0.