Den fulde tekst
L 66
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt (V)).
Fremsat skr 25/10 17
Lovf som fremsat 25/10 17
1.beh 2/11 17
Betænkning 7/12 17
2.beh 14/12 17
Lovf optrykt efter 2.beh 14/12 17 Tillæg H
3.beh 20/12 17
Lovf som vedt 20/12 17
Lov nr 1667 af 26. december 2017
Ordførere: (1.beh) Per Husted (S), Jan Rytkjær Callesen (DF), Marianne Bredal (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Carsten Bach (LA), Nikolaj Amstrup (ALT), Orla Østerby (KF).
Ministre: (1.beh) energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
Efter 1.beh henvist til Energi- Forsynings- og Klimaudvalget(EFK).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget overfører en række myndighedsopgaver fra Energinet.dk til energi-, forsynings- og klimaministeren. Opgaverne vedrører administration af støtte til vedvarende energi og relaterede myndigheds-, planlægnings- og supportopgaver. Der tilsigtes ingen indholdsmæssige ændringer af opgaverne.
Lovforslaget er en opfølgning på El-reguleringsudvalgets anbefalinger fra december 2014 og af en aftale om afskaffelse af PSO-afgiften mellem den daværende regering (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra november 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 103 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.