Den fulde tekst
L 69
Forslag til lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love. (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen ()).
Fremsat skr 25/10 17
Lovf som fremsat 25/10 17
1.beh 16/11 17
Betænkning 9/5 18
2.beh 15/5 18
Lovf optrykt efter 2.beh 15/5 18 Tillæg H
3.beh 17/5 18
Lovf som vedt 17/5 18
Lov nr 503 af 23. maj 2018
Beh sammen: L 69 og L 68
Ordførere: (1.beh) Trine Bramsen (S), Peter Kofod (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Eva Flyvholm (EL), Henrik Dahl (LA), Josephine Fock (ALT), Martin Lidegaard (RV), Karsten Hønge (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række konsekvensændringer af danske regler, så de er i overensstemmelse med EU-forordningen om beskyttelse af personoplysninger, med virkning fra den 25. maj 2018.
En række danske love indeholder henvisninger til persondataloven, og disse henvisninger skal tilpasses til databeskyttelsesforordningen og den nye databeskyttelseslov.
Herudover skal der ske en ændring af de danske regler, der regulerer behandling af personoplysninger.
Lovforslaget er baseret på betænkning nr. 1565 om databeskyttelsesforordningen og skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 68 om lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven), der fremsættes på baggrund af Europa-Kommissionens databeskyttelsespakke, der blev endeligt vedtaget den 14. april 2016.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 25. maj 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 69 (S, V, LA, ALT (ved en fejl), RV (ved en fejl), SF (ved en fejl) og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 31 (DF og EL).