Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - ansættelse - medhold

J. nr. 2017-6810-13799

En tøjbutik søgte på Facebook efter en ”dreng” til ansættelse som salgsassistent. En kvinde søgte stillingen og fik afslag med henvisning til sit køn. Både opslaget og behandlingen af kvindens ansøgning var en overtrædelse af ligebehandlingsloven. Kvinden fik medhold i begge dele af klagen og en godtgørelse på 12.500 kr.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med annoncering og afslag på ansættelse.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede i en af sine butikker søgte efter en ”dreng” til ansættelse.

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager fik afslag på ansættelse på grund af sit køn.

Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på 12.500 kr. med procesrente fra den 21. februar 2017, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Af stillingsopslag på Facebook fra indklagedes medarbejder A fremgår:

”Godaften allesammen [smiley]

Vi søger, med tiltrædelse hurtigst muligt 1 salgsassistent til [en af indklagedes tøjbutikker].

Vi er på udkig efter dig, som ligesom os, finder glæde ved at hjælpe hver eneste kunde med at finde præcis det tøj som passer ham bedst.

Til gengæld tilbyder vi dig en plads i en travl butik med byens dejligste kunder og søde kollegaer.

* Din profil

Du er en dreng på 20+

Du har et naturligt salgstalent, der har erfaring fra detailhandel el.lign. Job Uddannelse er IKKE et krav.

Du skal være dansktalende og kunne kommunikere på engelsk. løn efter kvalifikationer

Hvis du mener, at du er den rette kandidat til jobbet, så send venligst en PB til mig.

Mvh [A]”

Klager søgte stillingen, men fik afslag.

Af klagers Facebook-besked til medarbejder A fremgår blandt andet: ”Da jeg finder stillingen […] spændende søger jeg hermed. Jeg har erfaring med detail, salg og butik. Jeg kan tilgå alle forventninger og krav. Som person og medarbejder er jeg ansvarsbevidst og fleksibel. Jeg kan tilbyde jer en ung frisk pige, som altid møder med et smil. Jeg er stabil, loyal og altid positiv! ”

Af svar fra medarbejder A fremgår blandt andet:

”Tak for du skrev, vi søger desværre efter en dreng og ikke en pige til jobbet [smiley] dette fremgår også i mit opslag, god dag. ”

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 21. februar 2017.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun er blevet forskelsbehandlet på grund af sit køn. Hun ønsker godtgørelse.

Hun har den rette erfaring og de rette kvalifikationer i forhold til den opslåede stilling.

Hun har fået et afslag med den begrundelse, at der kun søges efter en ”dreng”.

Indklagede har overtrådt loven ved at angive, at der søges eller foretrækkes en person med et bestemt køn.

Indklagede har anerkendt, at der er sket forskelsbehandling, og deres beklagelse har ingen betydning for sagen.

Indklagede anfører, at der er sket en helt uacceptabel håndtering af rekrutteringsprocessen.

Medarbejder A har egenhændigt forfattet både stillingsopslag og afslag på Facebook. Medarbejderen er ikke længere ansat.

Indklagede har vedlagt en kopi af det stillingopslag, som det er kutyme at benytte ved ansøgning om assistance i butikkerne.

Indklagede påtager sig det fulde ansvar for håndteringen og kan kun stærkt beklage ordlyden i beskeden til klager.

Indklagede har indskærpet reglerne om ansættelse af personale over for butikscheferne i deres tøjbutikker.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet (ligebehandlingsloven).

Om annoncering

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at der ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

Det fremgår af stillingsopslaget, at profilen til jobbet var ”en dreng”.

Indklagede har derfor handlet i strid med forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn.

Klager får derfor medhold i denne del af klagen.

Ligebehandlingsnævnet har ikke kompetence til at udstede bøder eller tilkende godtgørelse i anledning af overtrædelse af forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn.

Om afslag på ansættelse

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ved ansættelse skal behandle mænd og kvinder lige.

Klager fik afslag på ansættelse med henvisning til sit køn.

Indklagede har derfor også i forbindelse med behandlingen af klagers ansøgning handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Klager får derfor også medhold i denne del af klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 12.500 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse. Der er herved også lagt vægt på, at der ikke for nævnet foreligger nærmere oplysninger om omfanget af stillingen hos indklagede.

Indklagede skal herefter betale 12.500 kr. til klager med procesrente fra den 21. februar 2017, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1 og 2, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1 og 2, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 2, om lovens anvendelsesområde

§ 2 om forbud mod forskelsbehandling

§ 6 om forbud mod annoncering efter bestemt køn

§ 14 om godtgørelse

§ 16 a om delt bevisbyrde

<2017-6810-13199>