Den fulde tekst
L 74
Forslag til lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber. (Ophævelse af revisionsbestemmelse).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen ()).
Fremsat skr 8/11 17
Lovf som fremsat 8/11 17
1.beh 16/11 17
Betænkning 1/2 18
2.beh 27/2 18
3.beh 1/3 18
Lovf som vedt 1/3 18
Lov nr 169 af 6. marts 2018
Ordførere: (1.beh) Erik Christensen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Pelle Dragsted (EL), Joachim B. Olsen (LA), Martin Lidegaard (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Ministre: (1.beh) erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget ophæver evalueringsbestemmelsen i lov om medarbejderinvesteringsselskaber med henblik på at gøre forsøgsordningen om medarbejderinvesteringsselskaber permanent.
I 2014 blev der vedtaget en 3-årig forsøgsordning om medarbejderinvesteringsselskaber som led i »Aftale om Vækstplan for Fødevarer«. Forsøgsordningen blev indført ved lov, og det indgik som en del af loven, at forsøgsordningen skulle evalueres med henblik på fremsættelse af lovforslag om revision af loven i indeværende folketingsår.
Loven træder i kraft den 1. juli 2018.
Afstemning:
Vedtaget
93 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF, KF)
9 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget