Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Klager – en tidligere formand for en indvandreforening – klagede til Pressenævnet over en række artikler i et blad, idet han fandt, at god presseskik var tilsidesat.
Pressenævnet bemærkede, at offentlige personer i forhold til andre må tåle en mere nærgående og kritisk omtale af deres person og de handlinger, de foretager. Nævnet udtalte videre, at der må gives medierne vide rammer med hensyn til satiriske gengivelser eller kommentarer i forhold til personer eller begivenheder. Dette må særligt gælde i forhold til offentlige personer.
Nævnet fandt, at det for læserne via overskrifterne måtte fremstå, som om klager personligt havde foranlediget, at foreningen modtog offentlige tilskud, som man ikke var berettiget til. Uanset at klager havde tegnet foreningen som formand, fandt nævnet, at overskrifterne ikke havde dækning i artiklerne. Nævnet fandt, at overskrifterne var krænkende for klager, og bladet havde derfor handlet i strid med god presseskik. Nævnet udtalte sin kritik af bladet.
Nævnet noterede sig, at bladet forgæves havde forsøgt at efterprøve oplysningerne om forholdene i foreningen ved at søge at forelægge dem for klager. Bladet havde over for nævnet ikke bestridt, at klager over for journalisten oplyste, at journalisten under hans ophold i Canada kunne kontakte næstformanden eller kassereren for kommentarer. Artikelserien omhandlede forholdene i foreningen og i den forbindelse blev klager som formand nævnt. Nævnet fandt, at bladet burde have efterprøvet oplysningerne om forholdene i foreningen, herunder klagers rolle, ved at forelægge dem for enten næstformanden eller kassereren. Nævnet fandt, at bladet havde handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik.
Nævnet fandt ikke i øvrigt, at bladet havde handlet i strid med god presseskik.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-116

 

[K] har klaget til Pressenævnet over en række artikler i Ekstra Bladet i perioden fra den 13. oktober til den 1. november 2003, idet han finder, at god presseskik er tilsidesat.

Den 13. oktober 2003 hed det på bladets forside ” Million-snyd med statsstøtte i [K]s foreninger. FUPMAGER ”. Forsideoverskriften var ledsaget af et billede af [K]. Inde i bladet hed det i en temaoverskrift ” [K]S FORENINGS-FUSK ” og som overskrift til en artikel ” SNYDER SIG TIL MILLION-STØTTE ”. I en underrubrik til artiklen hed det: ”Mange af [K]s 32 etniske foreninger er ikke-eksisterende eller oppustede”. Artiklen var ledsaget af et billede af [K], hvortil der var knyttet teksten: ”[K] AFVISER Poem har i årevis modtaget millioner af offentlige kroner – blandt andet på baggrund af de mange medlemsforeninger. Selv om Ekstra Bladet i dag kan afsløre, at der er et syndigt rod i Poems medlemsliste, afviser formanden [K], at der er stukket en eneste krone i lommen”. I en anden artikel med temaoverskriften ” [K]S FORENINGS-FUSK ” hed det i en artikeloverskrift ” SÅDAN AFSLØREDE VI [K] ”.

I en artikel samme dag med overskriften ” I SKAL SKRIVE POSITIVT OM OS ” hed det:

”- Hvis I kan bevise, at jeg har fusket med en eneste krone, så går jeg som formand.

Sådan sagde [K] til Ekstra Bladet fredag aften, før han rejste til Canada. Siden har det ikke været muligt at få en kommentar fra Poems formand om de 12 konkrete foreninger.

- Kun syv foreninger har svaret på vores breve. Hvorfor?

For 14 dage siden lød svaret, efter Ekstra Bladet kunne bevise, at mindst fire foreninger var totalt forsvundet:

- Vi har videresendt jeres henvendelser til alle foreninger med adresse på Nørre Allé 7 (Poems adresse, red.). Hvis foreningerne ikke har svaret, er det, fordi Ekstra Bladet har et dårligt ry blandt etniske minoriteter. Jeg er sikker på, at de ville tale med jer, hvis I kom fra dagbladet Information. Og hvis I vil skrive positivt om foreningerne, så er jeg også sikker på, at de vil tale med jer.

- Men vi har altså opsøgt foreningerne. Flere eksisterer ikke, er nedlagte, eller også findes deres adresse ikke.

- Hvem er det?

INTERNETCAFE

- FACTS og Den Kurdiske Integrationsforening er lukket. Og UMUT har forkert adresse. Der er internetcafe?

- Det er meget svært for mig at kontrollere hver enkelt forening. Vi tjekker det nogle gange, men ikke hver dag. Jeg lover dig af mit hjerte, at ingen i Poem har stukket en eneste krone i lommen.

- Adressen til foreningen UMUT er forkert. Der har været internetcafe i et halvt år?

- Nu kan jeg mærke Ekstra Blads-vinklen, der skal mistænkeliggøre etniske minoriteters foreninger. Hvis UMUT har lavet en internetcafe, er det fint. Men vi kan ikke sige, at de ikke må lave andre aktiviteter.

- UMUT driver ikke cafeen.

VI VIL PASSE PÅ

- Det var også bare et eksempel. Du skal ikke lægge vægt på det, men læg vægt på de positive bidrag, som mange foreninger bidrager med. Vi vil bruge Ekstra Bladets kritik til at rette op på medlemslisterne og være meget påpasselige i fremtiden.

Ekstra Bladet forsøgte forgæves i går at spørge [K] om de 12 konkrete foreninger. Vi ville blandt andet gerne vide, hvordan rodet hænger sammen med, at formanden i januar udtalte til pressen: ”Når man modtager offentlige midler, så skal regnskaberne altid være i orden – lige meget hvad”.

Udtalelsen kom i kølvandet på lukningen af Indsam, landets anden store paraplyorganisation for etniske minoriteter. Det skete efter, at der blev fundet rod i regnskaberne.”

Den 14. oktober 2003 hed det i en forsideoverskrift ” [K] og POEM har fået millioner fra EU. TJENER PÅ ARBEJDSLØSE ”. Inde i bladet hed det i en temaoverskrift ” [K]S FORENINGS-FUSK ”, i en artikeloverskrift ” POEM TJENER PENGE PÅ ARBEJDSLØSE ” og i en underrubrik ”Ledige indvandrere skaffer penge til [K]s paraply”.

I artiklen hed det blandt andet:

I dag erkender POEM´s sekretær Peter Lindblad, at 11 foreninger på listen burde være strøget. Det sker, imens [K] tilbringer efterårsferien med konferencer i Canada og derfor er umulig at komme i kontakt med. Der er ellers mange spørgsmål, Ekstra Bladet gerne ville stille alpehuen.

Samme dag bragte bladet en leder med overskriften ” VARM LUFT I ALPEHUEN ”, hvori det blandt andet hed:

[K] HAR altid formået at møve sig ind i tv, aviser, konferencer samt diverse offentlige eller offentligt støttede organer som højtråbende repræsentant for indvandrere. Hvad han egentlig har levet af i alle disse år, er aldrig blevet klart. Et godt gæt er skatteydermidler:

Den 15. oktober 2003 bragte bladet en artikel med overskriften ” INGEN KONTROL MED EU-MILLIONER ” og underrubrikken ”Hjælpeløs embedsmand lader EU-kommissionens støtte til [K] og POEM sejle”. I artiklen var indsat et billede af [K], hvortil der var knyttet følgende tekst: ” BORTREJST POEM´s formand [K] er stadig bortrejst og har ikke svaret på Ekstra Bladets anmodning om kommentarer til afsløringerne om, hvordan POEM anvender de rigelige offentlige midler”.

På bagsiden af bladet samme dag var bragt en artikel med overskriften ” OP MED HUMØRET [K] ” og underrubrikken ”Foreningsfuskeren [K] har hårdt brug for hjælp, hvis millionerne fortsat skal rulle ind”. Artiklen var ledsaget af et billede af [K], der stod ved siden af en kuffert fyldt med penge. Til billedet var knyttet følgende tekst: ”Man kan næsten se savlet, der løber ud af mundvigene på den gode, gamle foreningsfusker [K]. Men det er ikke det, historien handler om. Næ, her på bagsiden er vi nemlig konstruktive (Foto: Søren Jensen)”.

I en artikel den 17. oktober 2003 hed det i overskriften ” MYSTIK OM HALV MILLION ” og i en underrubrik ”POEM kan ikke bevise, hvilke ældre indvandrere de har hjulpet for pengene”.

I en artikel bragt samme dag med overskriften ” [K] SKIFTER ALPEHUE ” hed det:

”Ekstra Bladet ville gerne spørge POEM´s bortrejste formand [K], hvordan Socialministeriets 500.000 kroner til det etniske ældreprojekt i POEM er blevet brugt.

Men formanden for den skandaleramte paraplyorganisation POEM deltager i en konference i Canada og tager ikke telefonen på sit hotelværelse i Ottawa.

[K] har nemlig travlt med at være formand for en anden stor paraplyorganisation. Den hedder ENAR (European Network Against Racism, red. ) og er en international organisation, der er finansieret af EU-midler. ENAR har mere end 600 medlemmer – såkaldte ngo´er (græsrodsorganisationer). ENAR´s medlemmer er ifølge foreningens egne oplysninger ”involveret i nationale og europæiske rundbordssamtaler”.

MANGE TITLER

Ifølge POEM´s sekretær Peter Lindblad er [K] blevet inviteret af den canadiske regering for at tale under konferencen ”Fælles Statsborgerskab”. Konferencen afholdes under det internationale forskningsprojekt Metropolis.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har [K] følgende titler under konferencen: Dansk journalist med eget tv-program. Medlem af Kommissionen for Etnisk Ligestilling. Formand for ENAR. Forfatter til seks bøger. Den canadiske hjemmeside nævner ikke [K]s egenskab af at være formand for POEM.”

Den 19. oktober 2003 bragte bladet en artikel med overskriften ” JEG ER KED AF DET ”, temaoverskriften ” [K]S FORENINGS-FUSK ” samt underrubrikken ”[K]s næstformand erkender rod i POEM og sammenblandede interesser”. Artiklen var et interview med POEM´s næstformand, Roya Hoffmeyer.

I en rubrik med overskriften ” SAGEN KORT ” hed det blandt andet:

[K] har gennem hele ugen været på konferencerejse i Canada som formand for paraplyorganisation ENAR. Trods utallige henvendelser har han ikke ønsket at kommentere Ekstra Bladets afsløringer”.

Samme dag bragte bladet en artikel med temaoverskriften ” STJERNE FOR EN UGE ” og overskriften ” MANDEN DER ELSKER SIG SELV ”. Artiklen var ledsaget af en tegning af [K] med en pose penge på hovedet.

Den 20. oktober 2003 hed det i en forsideoverskrift ” [K] om Ekstra Bladets afsløringer: JEG ER USKYLDIG ”. [K] var afbilledet på forsiden på det tidspunkt, han landede i Danmark.

Samme dag bragte bladet en leder med overskriften ” [K]S BORTFORKLARINGER ”, hvori det blandt andet hed:

MEN NEJ. [K] spillede – ikke overraskende – den forfulgte uskyldighed. Han var udsat for en pressehetz, hvor Ekstra Bladet har beskyldt ham for at have puttet offentlige penge i egen lomme.

Det er rent vrøvl. Vi har aldrig påstået, at [K] personligt har gramset til sig. Hvad vi derimod påpeger er, at POEM tilsyneladende har tiltusket sig nogle offentlige tilskud, som organisationen ikke har været berettiget til.

Samme dag bragte bladet en artikel med overskriften ” [K]: HEKSEJAGT ” og temaoverskriften ” [K]S FORENINGS-FUP ”. Artiklen var et interview med [K].

Den 21. oktober 2003 bragte bladet en artikel med overskriften ” TOTALT ROD I ALPEHUEN ” og underrubrikken ”Tvivl om [K]s nye medlemsliste”.

Den 22. oktober 2003 bragte bladet en artikel med overskriften ” [K] SKAL STÅ SKOLERET ” og underrubrikken ”POEM mangler stadig dokumentation for en halv million”. I artiklen hed det blandt andet:

Det har i går ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra [K].”

Den 26. oktober 2003 hed det i en forsideoverskrift ” ALPEHUEN SKAL FYRES ”. I artiklen i bladet hed det i en overskrift ” HAN SKAL FJERNES ”, i en temaoverskrift ” [K]S FORENINGS-FUP og i en underrubrik ”Bestyrelsesmedlemmer i POEM gør oprør mod formand [K]”.

I artiklen hed det blandt andet:

- Tre af POEM´s bestyrelsesmedlemmer vil have fjernet formand [K] og hans næstformand, Roya Hoffmeyer, som de beskylder for at være utroværdige.

Vi er komplet uenige med [K] og Roya Hoffmeyer og vil have ryddet op i POEM. Der skal sættes en stopper for, at der gives penge til næstformandens brors firma (Implacement, red.) Pengene skal i stedet gå til de græsrødder i POEM, der virkelig har brug for offentlige midler, siger kassserer Affra Khallash til Ekstra Bladet.

- [K] tager ikke sit ansvar alvorligt og er åbenbart mere interesseret i at dyrke sin egen politiske karriere. Han er altid ude at rejse, når der skal tages stilling til vigtige ting. Nu er det vigtigt at redde POEM´s troværdighed som organisation. Mere vigtigt end at fastholde offentlig støtte, tilføjer Ali Bellaoui.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra [K], der i disse dag er i Holland.”

Den 30. oktober 2003 bragt bladet en artikel om [K]s fratræden under overskriften ” [K] GÅR ” og temaoverskriften ” [K]S FORENINGSFUSK ”.

Den 31. oktober 2003 bragte bladet en leder med overskriften ” [K]S FUSKERIER ”. Samtidig bragte bladet en artikel med overskriften ” POEM FIFLER MED PENGE ” og underrubrikken ”Ulovlig sammenblanding af to ministeriers tilskud”. Artiklen var ledsaget af et billede af [K], hvortil der var knyttet teksten ”I kølvandet på [K]s afgang som formand for POEM dukker nye skandaler op”.

I en anden artikel samme dag med overskriften ” [K] KUPPER POEM ” hed det blandt andet:

Trods flere forsøg, var det i går ikke muligt at komme i kontakt med hverken [K], Roya Hoffmeyer, Peter Lindblad eller Mehran Moghaddas.”

Den 1. november 2003 bragte bladet en artikel med overskriften ” POEMS NY SHERIF ” og underrubrikken ”[K]s håndlanger har fået fuldmagt til organisationens konto”.

[K] har anført, at Ekstra Bladet har handlet i strid med punkt A.2., 3., 5., og 6 i de vejledende regler for god presseskik. Ligeledes er punkt B.1. tilsidesat.

[K] har til spørgsmålet om forelæggelse oplyst, at journalisten ringede til ham og bad om telefonnummeret til det hotel i Canada, hvor han ville opholde sig fra den 11. til den 18. oktober 2003. Begrundelsen var, at der måske fremkom nogle ekstra oplysninger i forhold til et tidligere gennemført interview. Han meddelte journalisten, at han kunne kontakte næstformanden eller kassereren for kommentarer og uddybning. Journalisten oplyste, at det var ham, som han var interesseret i at spørge. Den 16. oktober 2003 modtog han en fax fra journalisten, hvor han blev bedt om at kommentere bladets dækning af POEM. Han bad journalisten afvente hans hjemkomst den 19. oktober 2003 for yderligere kommentarer. Når bladet valgte at bringe artikelserien på netop det tidspunkt, hvor man vidste, at han var bortrejst, tyder det ikke på den store interesse for, at han skulle kunne kommentere indholdet.

[K] har nærmere anført, at han er krænket over, at han som person fremstilles som fupmager, svindler og modtager af millioner af kroner fra EU ved udokumenterede og bevidst manipulerende overskrifter og informationer.

[K] har videre anført, at bladet i artiklen den 15. oktober 2003 har lavet billedmanipulation ved at bringe et billede af ham med en kuffert fuld af penge – et billede, som aldrig er taget af ham, men som giver klare signaler om, at han skulle svindle med offentlige penge og være pengegrisk. Bladet har samtidig i artiklen den 19. oktober 2003 latterliggjort ham og hans frivillige og ulønnede arbejde med en karrikaturtegning af ham med en pengesæk på hovedet.

[K] har yderligere anført, at bladet hele tiden refererer til ham, uanset at historien handler om POEM eller andre personer. Som eksempel kan nævnes overskriften ”[K] skal stå skoleret” i artiklen den 22. oktober 2003, der ikke handler om ham, men om Socialministeriets møder med sekretariatsleder Peter Lindblad. Han har endvidere henvist til artiklerne den 31. oktober og 1. november 2003.

[K] har særligt i forhold til artiklen den 17. oktober 2003 anført, at der er bragt et stort billede af ham, mens artiklen er et interview med POEM´s sekretariatsleder Peter Lindblad. Bladet har ydermere ringet op til ENAR´s sekretariat i Bruxelles og forsøgt at indhente oplysninger om hans person. Han er præsident for ENAR, som intet har med bladets dækning af POEM at gøre.

[K] har i forhold til artiklen den 20. oktober 2003 anført, at bladet har offentliggjort et billede af ham fra lufthavnen, selv om udtrykkeligt meddelte, at det ikke måtte bringes. I lederen samme dag tilstår bladet, at ”Vi har aldrig påstået, at [K] personligt har gramset til sig”. Samtidig er temaoverskriften ændret til ”[K]s Forenings-fup”.

I forhold til artiklen den 26. oktober 2003 har [K] oplyst, at han har talt med Affra Khallash og Ali Bellaoui, som benægter bladets påstand om, at de ønskede ham fjernet. Det samme har de sagt til næstformanden, Roya Hoffmeyer.

Ekstra Bladet har anført, at reglerne for god presseskik til fulde er blevet opfyldt under de påklagede artiklers tilblivelse. [K] er blevet forelagt alle kritikpunkter i det omfang, det har været muligt at skabe forbindelse til ham. Kun hans egen vægring ved at stå til rådighed for kommentarer – eksempelvis under hans rejse til Canada – har afskåret bladets journalister fra at høre ham om samtlige relevante detaljer.

Bladet har videre anført, at det er af samfundsmæssig interesse at holde øje med, hvorledes POEM drives, da organisationen er den eneste tilbageværende paraplyorganisation for indvandrerorganisationer, og da den i alt væsentligt lever af offentlige midler. Da det i manges øjne er yderst kontroversielt at rejse den mindste kritik af indvandrerorganisationer, har man fra bladets side under udformningen af artiklerne gjort sig umage med at overholde reglerne for god presseskik.

Bladet har henvist til erklæring af 14. november 2003 fra journalisterne Sverre Quist og Frederik Brun Madsen om sagsforløbet. Heraf fremgår det, at de den 12. oktober 2003 flere gange ringede til hotellet i Canada. Da [K] ikke var at træffe, lagde de flere beskeder i receptionen og på hotelværelsets telefonsvarer. Det er korrekt, at de den 16. oktober 2003 sendte en fax til [K] efter flere forgæves telefoniske henvendelser. I mailen skrev de, at de kunne maile eller faxe artiklerne til ham, og at han kunne finde dem på internettet. Det er også korrekt, at de aftalte et interview den 19. oktober 2003, når [K] kom hjem.

Det fremgår endvidere i forhold til billedet af [K] i lufthavnen, at journalisterne meddelte ham, at de ikke kunne love ham, at billedet ikke blev offentliggjort, da de havde lov til at fotografere ham i lufthavnen.

I forhold til billedet af [K] med en kuffert fuld af penge fremgår det, at billedet ikke er manipuleret. Det er beskåret, så man ikke kan se hvem, der giver ham kufferten. Det fremgår videre, at journalisterne har kontaktet ENAR´s sekretariat for oplysninger.

I forhold til artiklen den 26. oktober 2003 fremgår det, at Affra Khallash og Ali Bellaoui flere gange over for journalisterne har oplyst, at man ønskede [K] og formandskabet fjernet i POEM.

I forhold til klagepunktet om, at [K] flere gange er nævnt, hvor historierne intet har med ham at gøre, fremgår det, at [K] ifølge flere kilder stadig er særdeles aktiv. Endvidere er der sendt en officiel pressemeddelelse om situationen i POEM fra hans mailadresse den 4. november 2003, efter han forlod formandsposten.

Det fremgår endvidere af erklæringen, at man ikke har skrevet, at [K] er en ”svindler”. Der mangler ikke belæg eller dokumentation for nogen af de faktuelle oplysninger – heller ikke når [K] bliver beskyldt for ”fup og fusk”. [K] har haft mulighed for at svare på historierne og allerede på artikelseriens første dag bragte bladet hans kommentarer. Siden har journalisterne flere gange telefonisk og pr. mail forsøgt at få ham til at kommentere flere forskellige sager, men han har enten ikke svaret eller fortalt, at han ikke ønskede at sige noget til bladet.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Jesper Rothe, David Trads, Kaare R. Skou og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

Det er Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer i forhold til andre må tåle en mere nærgående og kritisk omtale af deres person og de handlinger, de foretager. Det er samtidig nævnets opfattelse, at der må gives medierne vide rammer med hensyn til satiriske gengivelser eller kommentarer i forhold til personer eller begivenheder. Dette må særligt gælde i forhold til offentlige personer.

Ekstra Bladet har i artikelserien blandt andet stillet spørgsmål ved, om indvandrerorganisationen POEM skulle have modtaget offentlige tilskud, som foreningen ikke var berettiget til. Det er nævnets opfattelse, at der er knyttet en væsentlig samfundsmæssig interesse til dette spørgsmål, og nævnet finder ikke grundlag for at udtale kritik af Ekstra Bladets omtale af dette spørgsmål.

Nævnet finder ikke, at Ekstra Bladet har bragt oplysninger om [K], der kan krænke privatlivets fred. Nævnet bemærker, at oplysningerne om ham er bragt i forbindelse med en omtale af POEM, som han indtil den 30. oktober 2003 var formand for.

Ekstra Bladet har i overskrifter den 13., 14., 19., 20., 26., 30. og 31. oktober 2003 bragt udsagnene ”Fupmager”, ”[K]s Foreningsfusk”, ”[K]s Foreningsfup” og ”[K]s Fuskerier”. Udsagnene blev blandt andet bragt i forbindelse med omtalen af, at POEM skulle have modtaget offentlige tilskud, som foreningen ikke var berettiget til. Nævnet finder, at det for læserne via overskrifterne må fremstå, som om [K] personligt har foranlediget, at POEM modtog offentlige tilskud, som foreningen ikke var berettiget til. Uanset at [K] har tegnet POEM som formand, finder nævnet, at overskrifterne ikke har dækning i artiklerne. Nævnet finder, at overskrifterne er krænkende for [K], og Ekstra Bladet har derfor handlet i strid med god presseskik. Nævnet udtaler i den anledning sin kritik af Ekstra Bladet.

I forhold til artiklerne den 15. og 19. oktober 2003 bemærker nævnet, at der er tale om artikler med en tydelig satirisk vinkel. Nævnet finder ikke grundlag for at udtale kritik af Ekstra Bladet i anledning af det bragte foto eller tegningen af [K].

Nævnet noterer sig, at Ekstra Bladet forgæves har forsøgt at efterprøve oplysningerne om forholdene i POEM ved at søge at forelægge dem for [K]. Bladet har over for nævnet ikke bestridt, at [K] over for journalisten oplyste, at journalisten under hans ophold i Canada kunne kontakte næstformanden eller kassereren for kommentarer. Artikelserien omhandlede forholdene i POEM, og i den forbindelse blev [K] som formand nævnt. Nævnet finder, at Ekstra Bladet burde have efterprøvet oplysningerne om forholdene i POEM, herunder [K]s rolle, ved at forelægge dem for enten næstformanden eller kassereren. Nævnet finder, at Ekstra Bladet på dette punkt har handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik.

[K] har efter nævnets opfattelse som formand haft en meget central rolle i POEM, og nævnet finder derfor, at han må tåle, at bladet i en række artikler har inddraget hans person ved omtalen af POEM eller andre personer, uanset han ikke direkte har haft noget at gøre med den pågældende historie.

Det er ikke i strid med god presseskik, at massemedierne fotograferer eller filmer personer, der befinder sig på et offentlig tilgængeligt sted, selv om de pågældende ikke har givet samtykke hertil. Da billedet på bladets forside den 20. oktober 2003 ikke har et krænkende indhold, har Ekstra Bladet ikke handlet i strid med god presseskik ved offentliggørelsen af dette.

Nævnet har ud fra de foreliggende oplysninger ikke mulighed for at vurdere, om der hos nogle bestyrelsesmedlemmer i POEM har været et ønske om at fjerne [K] fra POEM som angivet i artiklen den 26. oktober 2003. Der er derfor ikke grundlag for at udtale kritik af Ekstra Bladet på dette punkt.

Nævnet finder ikke i øvrigt, at Ekstra Bladet har handlet i strid med god presseskik.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Ekstra Bladet at offentliggøre følgende:

Kendelse fra Pressenævnet:

I perioden fra den 13. oktober til den 1. november 2003 bragte Ekstra Bladet en artikelserie, hvor det blandt andet blev anført, at indvandrerorganisationen POEM skulle have modtaget offentlige tilskud, som foreningen ikke var berettiget til. I den forbindelse blev foreningens nu tidligere formand, [K], omtalt.

[K] har klaget til Pressenævnet, idet han finder, at god presseskik er tilsidesat.

Pressenævnet udtaler:

Ekstra Bladet har i overskrifter den 13., 14., 19., 20., 26., 30. og 31. oktober 2003 bragt udsagnene ”Fupmager”, ”[K]s Foreningsfusk”, ”[K]s Foreningsfup” og ”[K]s Fuskerier”. Udsagnene blev blandt andet bragt i forbindelse med omtalen af, at POEM skulle have modtaget offentlige tilskud, som foreningen ikke var berettiget til. Nævnet finder, at det for læserne via overskrifterne må fremstå, som om [K] personligt har foranlediget, at POEM modtog offentlige tilskud, som foreningen ikke var berettiget til. Uanset at [K] har tegnet POEM som formand, finder nævnet, at overskrifterne ikke har dækning i artiklerne. Nævnet finder, at overskrifterne er krænkende for [K], og Ekstra Bladet har derfor handlet i strid med god presseskik. Nævnet udtaler i den anledning sin kritik af Ekstra Bladet.

Nævnet noterer sig, at Ekstra Bladet forgæves har forsøgt at efterprøve oplysningerne om forholdene i POEM ved at søge at forelægge dem for [K]. Bladet har over for nævnet ikke bestridt, at [K] over for journalisten oplyste, at journalisten under hans ophold i Canada kunne kontakte næstformanden eller kassereren for kommentarer. Artikelserien omhandlede forholdene i POEM, og i den forbindelse blev [K] som formand nævnt. Nævnet finder, at Ekstra Bladet burde have efterprøvet oplysningerne om forholdene i POEM, herunder [K]s rolle, ved at forelægge dem for enten næstformanden eller kassereren. Nævnet finder, at Ekstra Bladet på dette punkt har handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik.

København, den 16. marts 2003.

Jesper Rothe, David Trads, Kaare R. Skou og Ole Askvig.”

Afgjort den 16. marts 2004.