Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gældssanering

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1363 af 19. december 2008 om gældssanering, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 1282 af 27. oktober 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 4, nr. 3, ændres »750 kr.« til: »770 kr.«

2. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.680 kr.« til: »1.720 kr.«

3. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »2.150 kr.« til: »2.200 kr.«

4. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »3.090 kr.« til: »3.160 kr.«

5. I § 11, 1. pkt., ændres »6.150 kr.« til: »6.290 kr.«

6. I § 11, 2. pkt., ændres »4.280 kr.« til: »4.380 kr.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt.

Justitsministeriet, den 22. november 2017

Søren Pape Poulsen

/ Henrik Hjort Elmquist