Den fulde tekst
L 88
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 14/11 17
Lovf som fremsat 14/11 17
1.beh 23/11 17
Betænkning 13/12 17
2.beh 15/12 17
Lovf optrykt efter 2.beh 15/12 17 Tillæg H
Tillægsbet 19/12 17
3.beh 20/12 17
Lovf som vedt 20/12 17
Lov nr 1670 af 26. december 2017
Ordførere: (1.beh) Leif Lahn Jensen (S), Bent Bøgsted (DF), Hans Andersen (V), Finn Sørensen (EL), Henrik Dahl (LA), Torsten Gejl (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF), Rasmus Jarlov (KF).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Efter 2.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Med lovforslaget gennemføres en række justeringer af dagpengesystemet, så det bliver mere fleksibelt og kan håndtere nye, skiftende og sammensatte beskæftigelsesformer. Samtidig opnås større vished og forudsigelighed om rettigheder for selvstændige og atypisk beskæftigede.
Dagpengesystemet bliver i højere grad baseret på objektive, registerbaserede og kontrollerbare oplysninger. Endvidere harmoniseres reglerne for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.
Lovforslagets hovedpunkter er følgende:
- De sættes fokus på aktiviteten frem for personens status som enten lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.
- Dagpenge optjenes ved en summering af al A- og B-indkomst og overskud i selvstændig virksomhed.
- Dagpengesatsen beregnes ved en summering af al A- og B-indkomst og overskud i selvstændig virksomhed.
- Definitioner på hoved- og bibeskæftigelse baseres på objektive kriterier fremfor et skøn.
- Det bliver nemmere at ophøre med selvstændig virksomhed.
Lovforslaget udmønter aftalen om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked, som regeringen (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) indgik med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti den 18. maj 2017. Aftalen bygger på anbefalingerne fra arbejdsgruppen for selvstændige i dagpengesystemet.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 97 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.