Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser inden for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens område

§ 1. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 321 af 16. juni 1978 om salg af beklædningsgenstande.

2) Monopoltilsynets bekendtgørelse nr. 37 af 28. november 1978 om skiltning og annoncering med priser for gulvtæpper.

3) Monopoltilsynets bekendtgørelse nr. 8 af 24. november 1983 om prisskiltning på hoteller.

4) Monopoltilsynets bekendtgørelse nr. 7 af 28. december 1984 om skiltning med priser for telefonering.

5) Monopoltilsynets bekendtgørelse nr. 8 af 30. november 1988 om mærkning og skiltning i trælasthandler, tømmerhandler og byggemarkeder.

6) Bekendtgørelse nr. 247 af 19. april 1990 om frivillig mærkning af husholdningsapparater med oplysning om luftbåren støj.

7) Bekendtgørelse nr. 7 af 3. januar 1991 om skiltning med pris for autoreparationer.

8) Bekendtgørelse nr. 237 af 30. marts 1994 om skiltning med gebyrer og valutakurser i pengeinstitutter m.v.

9) Bekendtgørelse nr. 46 af 26. januar 1999 om visse metoder for kvantitativ analyse af tekstilfiberblandinger.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, den 14. december 2017

Jakob Hald

/ Flemming Steen Nielsen