Den fulde tekst
L 92
Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. (Beskyttelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers behandling af oplysninger som led i varetagelsen af deres hverv).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA)).
Fremsat skr 15/11 17
Lovf som fremsat 15/11 17
1.beh 23/11 17
Betænkning 7/12 17
2.beh 12/12 17
3.beh 14/12 17
Lovf som vedt 14/12 17
Lov nr 1571 af 19. december 2017
Ordførere: (1.beh) Magnus Heunicke (S), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Carl Holst (V), Finn Sørensen (EL), Villum Christensen (LA), Torsten Gejl (ALT), Marianne Jelved (RV), Kirsten Normann Andersen (SF), Mette Abildgaard (KF).
Ministre: (1.beh) økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).
Efter 1.beh henvist til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Forslaget indebærer, at et kommunalbestyrelses- eller regionsrådsmedlems behandling af oplysninger, som vedkommende foretager som led i varetagelsen af sit hverv, undtages fra persondataloven, når medlemmet anvender en kommunikationstjeneste som f.eks. en mailkonto eller en mobiltelefon, som medlemmet har fået stillet til rådighed af kommunen eller regionen.
Formålet er at sikre, at kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer også ved brug af de kommunikationstjenester, som de får stillet til rådighed af kommunen eller regionen, har et fortroligt rum til at kommunikere om kommunal- og regionalpolitiske emner, og som kommunen og regionen ikke skal have ret til at tilgå.
Loven skal træde i kraft den 1. januar 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 106 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.