Den fulde tekst
L 100
Forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse. (Ændring af formålet med kystbeskyttelse og mulighed for forsøgsprojekter).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen (V)).
Fremsat skr 15/11 17
Lovf som fremsat 15/11 17
1.beh 30/11 17
Betænkning 10/1 18
2.beh 16/1 18
Lovf optrykt efter 2.beh 16/1 18 Tillæg H
3.beh 18/1 18
Lovf som vedt 18/1 18
Lov nr 46 af 23. januar 2018
Ordførere: (1.beh) Christian Rabjerg Madsen (S), Pia Adelsteen (DF), Erling Bonnesen (V), Maria Reumert Gjerding (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV), Trine Torp (SF), Mette Abildgaard (KF).
Ministre: (1.beh) miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Fødevareudvalget(MOF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget udmønter en aftale med KL om kommunernes økonomi for 2018. Det fremgår af aftalen, at regeringen vil ændre vægtningen i kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse, så grundejere kan kystbeskytte i flere tilfælde og med øget metodefrihed.
Lovforslaget ændrer formålsbestemmelsen i kystbeskyttelsesloven. Formålet med kystbeskyttelse vil fremover være at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for skader som følge af oversvømmelser eller erosion. Formålsbestemmelsen indeholder endvidere de hensyn, der skal lægges vægt på ved vurdering af ansøgning om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse.
Lovforslaget giver endvidere hjemmel til at afprøve nye og uprøvede kystbeskyttelsesmetoder.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 82 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 24 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.