Den fulde tekst
L 104
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
Fremsat skr 15/11 17
Lovf som fremsat 15/11 17
1.beh 28/11 17
Betænkning 12/12 17
2.beh 15/12 17
3.beh 19/12 17
Lovf som vedt 19/12 17
Lov nr 1684 af 26. december 2017
Ordførere: (1.beh) Jesper Petersen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Rune Lund (EL), Carsten Bach (LA), René Gade (ALT), Andreas Steenberg (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Anders Johansson (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at udvide virksomhedernes fradragsret for lønudgifter m.v., som virksomhederne har afholdt i forbindelse med etablering og udvidelse af virksomheden osv.
Udvidelsen af virksomhedernes fradragsret sker som følge af to domme fra Højesteret, som fastslog, at virksomhederne efter gældende ret ikke har fradrag for løn til medarbejdere, der har beskæftiget sig med etablering af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 91 (S, DF, V, LA, ALT, RV og KF), imod stemte 13 (EL og SF), hverken for eller imod stemte 0.