Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Indholdsfortegnelse
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2018 af satser efter integrationsloven, repatrieringsloven, lov om integrationsgrunduddannelse og af satser for integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2018 af satserne efter følgende love og bekendtgørelser:

1) Integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af d. 11. oktober 2017

2) Repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1129 af d. 13. oktober 2017

4) Lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse (igu)

5) Lov om aktiv socialpolitik 22 (integrationsydelse), jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017

6) Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2018

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen eller eventuel bekendtgørelseshjemmel.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2018, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Udlændinge- og Integrationsministeriet, den 21. november 2017

Uffe Toudal Pedersen

/ Lars von Spreckelsen-Syberg


Bilag 1

Indholdsfortegnelse

TABEL 1:
Integrationsloven - Grundtilskud i introduktionsperioden og tilskud for uledsagede mindreårige
TABEL 2:
Integrationsloven - Rådighedsbeløb for driftsrefusion for udgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb
TABEL 3:
Integrationsloven - Resultattilskud for integration
TABEL 4:
Integrationsloven - Flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2018
TABEL 5:
Repatrieringsloven
TABEL 6:
Lov om aktiv socialpolitik - Integrationsydelse
TABEL 7:
Lov om aktiv socialpolitik - Periodesanktioner - fradrag i integrationsydelse
TABEL 8:
Lov om aktiv socialpolitik - Punktsanktioner - nedsættelse af integrationsydelse
TABEL 9:
Lov om integrationsuddannelse (igu)

 
TABEL 1: Integrationsloven - Grundtilskud i introduktionsperioden og tilskud for uledsagede mindreårige
   
kr. mdl.
1.
Grundtilskud i introduktionsperioden (lovens § 45, stk. 3, 1. pkt.)
2.747
 
Midlertidigt forhøjet grundtilskud (lovens § 45, stk. 3, 2. pkt.)
4.121
2.
Tilskud for mindreårige, uledsagede flygtninge (lovens § 45, stk. 6, 1. pkt.)
9.134
   
 
TABEL 2: Integrationsloven - Rådighedsbeløb for driftsrefusion for udgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb
   
kr. mdl.
1.
Rådighedsbeløb for refusion af udgifter til integrationsprogrammer (lovens § 45, stk. 4, 2. pkt.)
36.774
   
 
TABEL 3: Integrationsloven - Resultattilskud for integration
   
kr. mdl.
1.
Resultattilskud for ordinær beskæftigelse inden for 3 år (lovens § 45, stk. 8, nr. 1, 1. led)
78.030
 
Resultattilskud for ordinær beskæftigelse inden for 4. eller 5. år (lovens § 45, stk. 8, nr. 1, 2. led)
52.020
2.
Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse inden for 3 år (lovens § 45, stk. 8, nr. 2, 1. led)
78.030
 
Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse inden for 4. eller 5. år (lovens § 45, stk. 8, nr. 2, 2. led)
52.020
3.
Resultattilskud for bestået danskprøve (lovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4)
33.293
 
TABEL 4: Integrationsloven - Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2017
   
kr. mdl.
1.
Maksimal betaling for enlige med og uden børn
2.236
2.
Maksimal betaling for par uden børn
4.098
3.
Maksimal betaling for par med et, to eller tre børn
4.472
4.
Maksimal betaling for par med fire eller flere børn
4.844
   
 
TABEL 5: Repatrieringsloven
   
kr. én gang
1.
Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv (lovens § 7, stk. 2, nr. 3)
15.808
2.
Hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland (lovens § 7, stk. 2, nr. 4)
- Pr. person, der er fyldt 18 år
- Pr. person, der ikke fyldt 18 år
136.543
41.643
3.
Udgifter til køb af erhvervsudstyr (lovens § 7, stk. 2, nr. 5)
Udgifter til transport af sådant udstyr
15.808
20.416
4.
Udgifter til sygeforsikring i hjemlandet eller det tidligere opholdsland til personer, der er fyldt 18 år (lovens § 7, stk. 2, nr. 6)
7.650
5.
Udgifter til medbragte hjælpemidler (lovens 7, stk. 2, nr. 8)
6.672
6.
Udgifter til skolegang i skolesøgende børn, der på tidspunktet for repatriering er fyldt 5 år (lovens 7, stk. 2, nr. 9
501
7.
Del af hjælp til etablering, der udbetales ved tilbagevenden (lovens § 7, stk. 3):
- Pr. person, der er fyldt 18 år
- Pr. person, der ikke er fyldt 18 år
54.617
16.657
8.
Udgifter til behandling (lovens § 7, stk. 5)
7.650
9.
Resultattilskud ifm. repatriering af udlændninge (lovens § 13, stk. 2)
25.500
   
 
TABEL 6: Lov om aktiv socialpolitik - integrationsydelse og dansktillæg
   
kr. mdl.
1.
Integrationsydelse, forsørger, enlige (lovens § 22, stk. 2, nr. 1)
12.364
2.
Integrationsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2)
8.653
3.
Integrationsydelse, over 30 år og udeboende under 30 år (lovens § 22, stk.2, nr. 3)
6.182
4.
Integrationsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk.2, nr. 4)
2.664
5.
Dansktillæg (lovens § 22, stk.2, nr. 5)
1.560
   
 
TABEL 7: Lov om aktiv socialpolitik - Periodesanktioner - fradrag i integrationsydelse
   
kr. pr. dag
1.
Integrationsydelse, forsøger, enlig (lovens § 22, stk. 2, nr. 1) kr. pr. dag.
571
2.
Integrationsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2) kr. pr. dag.
399
3.
Integrationsydelse, over 30 år og udeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 3) kr. pr. dag.
285
4.
Integrationsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk.2, nr. 4)
123
5.
Dansktillæg (lovens § 22, stk.2, nr. 5, nr. 1 )
72
   
 
TABEL 8: Lov om aktiv socialpolitik - Punktsanktioner - nedsættelse af integrationsydelse
   
kr. pr. dag
1.
Integrationsydelse, forsøger, enlig (lovens § 22, stk. 2, nr. 1) kr. pr. dag.
1.713
2.
Integrationsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2) kr. pr. dag.
1.197
3.
Integrationsydelse, over 30 år og udeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 3) kr. pr. dag.
855
4.
Integrationsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 4)
369
5.
Dansktillæg (lovens § 22, stk. 2, nr. 5, nr. 1 )
216
   
 
TABEL 9: Lov om integrationsuddannelse (igu)
   
kr. mdl.
1.
Godtgørelse for personer, der forsøger eget barn i hjemmet med ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 1)
12.504
2.
Godtgørelse for personer, der forsøger eget barn i hjemmet uden ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 2)
8.751
3.
Godtgørelse for øvrige (lovens § 10, stk. 3, nr. 3)
6.253