Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2018

I medfør af 12, stk. 8, i integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af 11. oktober 2017, fastsættes:

§ 1. Flygtninge og andre, der har ophold i kommunernes midlertidige indkvarteringer, skal betale leje- og forbrugsudgifter foropholdet. Den maksimale månedlige betaling kan i perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2018 højst udgøre følgende beløb:

1) Enlige med og uden børn 2.236 kr.

2) Par uden børn 4.098 kr.

3) Par med et, to eller tre børn 4.472 kr.

4) Par med fire eller flere børn 4.844 kr.

Stk. 2. Betalingen forfalder den første dag i måneden. Er denne dag en helligdag eller en lørdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. Betalingen anses for rettidig, når den sker senest 3. hverdag efter forfaldsdagen. Er denne hverdag en lørdag, er betalingen den følgende hverdag rettidig.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Udlændinge- og Integrationsministeriet, den 21. november 2017

Inger Støjberg

/ Lars von Spreckelsen-Syberg