Den fulde tekst
L 7 B
Forslag til lov om ændring af søloven og tinglysningsafgiftsloven. (Justering og klarificering af reglerne om udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag og forenklet registrering af rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen ()).
2.beh 28/11 17
Lovf optrykt efter 2.beh 28/11 17 Tillæg H
3.beh 30/11 17
Lovf som vedt 30/11 17
Lov nr 1548 af 19. december 2017
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget justeres reglerne for udenlandske rederiers adgang til at sætte skibe under dansk flag. Rederier fra tredjelande sidestilles med EU-/EØS-lande i forhold til det såkaldte etableringskrav, ligesom de krav, der følger i medfør af det såkaldte aktivitetskrav, klarificeres. Kravet om, at der skal dokumenteres aktivitet, bl.a. økonomisk aktivitet, i Danmark, bevares. Med lovforslaget er det hensigten at tydeliggøre, hvilken aktivitet der skal til, for at udenlandske rederier kan sætte skibe under dansk flag. Denne del af loven træder i kraft den 1. januar 2018.
Panterettigheder i mellemstore fritidsfartøjer (5-20 BT) registreres i dag i skibsregisteret. Med lovforslaget vil registreringen fremadrettet skulle ske i personbogen, hvor registreringen sker digitalt og med færre administrative dokumentationskrav end i skibsregisteret. Denne del af loven træder i kraft den 1. marts 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 97 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.