Den fulde tekst
L 7 A
Forslag til lov om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs (Ansvarsbegrænsningsbeløb ved vragfjernelse, gennemførelse af internationale sanktioner vedrørende skibsregistrering, privatretlige havneafgifter m.v.).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen ()).
2.beh 28/11 17
Lovf optrykt efter 2.beh 28/11 17 Tillæg H
3.beh 30/11 17
Lovf som vedt 30/11 17
Lov nr 1546 af 19. december 2017
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Erfaringerne med vragfjernelse har vist, at udgifterne hertil kan overstige de takster, som er fastsat for redernes udgifter, hvorfor staten risikerer at skulle afholde de yderligere udgifter. Lovforslaget forhøjer anvarsbegrænsningsbeløbet svarende til den ordning, der gælder i Norge, dog sådan at passagerskibe, der sejler i fast rutefart, er undtaget fra forhøjelsen.
Lovforslaget gør det desuden muligt, at Danmark kan håndhæve sanktioner fastsat af FN og EU og andre justeringer på søfartsområdet, herunder at privatejede havne sidestilles med offentligt ejede havne i forhold til at sikre tilgodehavende havneafgifter ved søpanteret.
Loven træder i kraft den 1. januar 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 107 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.