Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 28. november 2017

Betænkning

over

Forslag til lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland

[af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 5. oktober 2017 og var til 1. behandling den 26. oktober 2017. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Grønlandsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 5 spørgsmål til miljø- og fødevareministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstilling

Udvalget instiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Søren Espersen (DF) Martin Henriksen (DF) Kristian Thulesen Dahl (DF) Claus Kvist Hansen (DF) Peter Skaarup (DF) Henrik Brodersen (DF) Marcus Knuth (V) Torsten Schack Pedersen (V) Anni Matthiesen (V) Bertel Haarder (V) Peter Juel Jensen (V) Jacob Jensen (V) Villum Christensen (LA) Carsten Bach (LA) Rasmus Jarlov (KF) Astrid Krag (S) Flemming Møller Mortensen (S) Jan Johansen (S) Karin Gaardsted (S) Yildiz Akdogan (S) Mogens Jensen (S) Mogens Lykketoft (S) Christian Juhl (EL) Finn Sørensen (EL) Nikolaj Amstrup (ALT) Martin Lidegaard (RV) Karsten Hønge (SF) Aaja Chemnitz Larsen (IA) nfmd. Aleqa Hammond (UFG) fmd.

Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 53

Bilagsnr.
Titel
1
Fremsættelse, ordførerindlæg og udvalgsbetænkning fra Inatsisartuts behandling af forslaget på forårssamlingen 2017
2
Høringssvar og høringsnotat, fra miljø- og fødevareministeren
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 53

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om forbud mod udtømning af affald og olie og forbud mod anvendelse af heavy fuel oil, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm., om det med lovforslaget virkelig er hensigten, at man ikke skal gå videre end kravene i internationale konventioner, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om de bemærkninger, som Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet og Grønlands Politi fremfører i deres høringssvar, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om, at Grønlands Politi tilkendegiver ikke at have ressourcer til at løse tilsynsopgaven, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om regeringens forsvarspolitiske Arktisanalyse fra 2016, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå