Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2018 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

I medfør af § 8 c, stk. 2 og 3, og § 9 a, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Garantibidrag

§ 1. Efter fradrag af et beløb til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. § 16 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, opdeles bidraget i et garantibidrag og et bonusbidrag, jf. § 8 c, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. I 2018 udgør garantibidraget 80 pct.

Stk. 2. I 2018 fratrækkes der 50 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 b og 60 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 e.

Tarif

§ 2. Fastsættelse af tariffen for bidrag vedrørende 2018 sker i henhold til bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Ved fastsættelse af tariffen for 2018 er anvendt en markedsværdibaseret optjeningsrente. Den markedsværdibaserede optjeningsrente er fastlagt som en markedsrentekurve pr. 30. september 2017. Markedsrentekurven er bestemt som en nulkuponrentestruktur.

Stk. 3. Markedsrentekurven, jf. stk. 2, og de aktuarmæssige formler for fastsættelse af tariffen for 2018 fremgår af ATP’s pensions- og hensættelsesgrundlag, som er tilgængeligt på www.borger.dk.

Stk. 4. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2018 optjener medlemmer født i nedennævnte perioder følgende årlige livsvarige pension:

 

Medlem født
Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension
1953
5,33 kr.
1.1.1954-30.6.1954
5,54 kr.
1.7.1954-31.12.1954
5,75 kr.
1.1.1955-30.6.1955
5,97 kr.
1.7.1955-31.12.1955
6,20 kr.
1956
6,28 kr.
1957
6,39 kr.
1958
6,51 kr.
1959
6,62 kr.
1960
6,74 kr.
1961
6,85 kr.
1962
6,97 kr.
1963
7,53 kr.
1964
7,67 kr.
1965
7,81 kr.

Stk. 5. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2018 optjener medlemmer født i nedennævnte perioder følgende årlige livsvarige pension baseret på forrentning frem til 2033:

   
Medlem født
Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension
1966
6,31 kr.
1967
6,29 kr.
1968
6,26 kr.
1969
6,23 kr.
1970
6,20 kr.
1971
6,17 kr.
1972
6,14 kr.
1973
6,10 kr.
1974
6,07 kr.
1975
6,04 kr.
1976
6,01 kr.
1977
5,97 kr.
1978
5,94 kr.
1979
5,91 kr.
1980
5,88 kr.
1981
5,85 kr.
1982
5,81 kr.
1983
5,78 kr.
1984
5,75 kr.
1985
5,72 kr.
1986
5,69 kr.
1987
5,66 kr.
1988
5,63 kr.
1989
5,60 kr.
1990
5,57 kr.
1991
5,54 kr.
1992
5,51 kr.
1993
5,48 kr.
1994
5,45 kr.
1995
5,43 kr.
1996
5,40 kr.
1997
5,37 kr.
1998
5,34 kr.
1999
5,32 kr.
2000
5,29 kr.
2001
5,27 kr.
2002
5,24 kr.

Stk. 6. I år 2033 opskrives den i stk. 5 anførte pensionsret med forrentning for en ny periode. En tidsbegrænset periode vil blive efterfulgt af endnu en periode. Ved sidste opskrivning inden opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, er forrentningsperioden livslang. Ved opskrivninger af pensionsretten anvendes den rente, som fastsættes i ATP’s pensions- og hensættelsesgrundlag.

Tarif for indbetalte bidrag for medlemmer efter opnået pensionsalder

§ 3. For medlemmer, hvor der sker indbetaling i 2018 efter opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, vil der for hver 100 kr. i garantibidrag erhverves følgende årlige livsvarige pensionsret:

 

Medlem født
Pensionsret
1918 eller før
57,04 kr.
1919
52,85 kr.
1920
48,70 kr.
1921
44,85 kr.
1922
41,10 kr.
1923
37,63 kr.
1924
34,44 kr.
1925
31,53 kr.
1926
28,89 kr.
1927
26,49 kr.
1928
24,33 kr.
1929
22,37 kr.
1930
20,61 kr.
1931
19,01 kr.
1932
17,58 kr.
1933
16,28 kr.
1934
15,10 kr.
1935
14,04 kr.
1936
13,09 kr.
1937
12,22 kr.
1938
11,43 kr.
1939
10,73 kr.
1940
10,09 kr.
1941
9,52 kr.
1942
9,00 kr.
1943
8,53 kr.
1944
8,10 kr.
1945
7,70 kr.
1946
7,34 kr.
1947
7,01 kr.
1948
6,70 kr.
1949
6,42 kr.
1950
6,16 kr.
1951
5,91 kr.
1952
5,69 kr.
1953
5,48 kr.
   
   

Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension

§ 4. Medlemmer, der udskyder udbetalingen af pensionen til udover opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, får forhøjet den årlige pension for hver måned udbetalingen af pensionen udskydes. I 2018 forhøjes den årlige pension til følgende beløb for hver 100 kr. i årlig pension:

 

Antal måneder pensionen er udskudt
Medlem født i
1943
Medlem født i 1944
Medlem født i 1945
Medlem født i 1946
Medlem født i 1947
1
100,71 kr.
100,68 kr.
100,64 kr.
100,61 kr.
100,58 kr.
2
101,43 kr.
101,35 kr.
101,29 kr.
101,23 kr.
101,17 kr.
3
102,15 kr.
102,04 kr.
101,94 kr.
101,85 kr.
101,76 kr.
4
102,87 kr.
102,73 kr.
102,59 kr.
102,47 kr.
102,36 kr.
5
103,61 kr.
103,42 kr.
103,25 kr.
103,10 kr.
102,96 kr.
6
104,34 kr.
104,12 kr.
103,91 kr.
103,73 kr.
103,56 kr.
7
105,08 kr.
104,82 kr.
104,58 kr.
104,36 kr.
104,16 kr.
8
105,83 kr.
105,53 kr.
105,25 kr.
105,00 kr.
104,77 kr.
9
106,58 kr.
106,24 kr.
105,93 kr.
105,64 kr.
105,38 kr.
10
107,34 kr.
106,96 kr.
106,61 kr.
106,29 kr.
106,00 kr.
11
108,10 kr.
107,68 kr.
107,29 kr.
106,94 kr.
106,62 kr.
12
108,87 kr.
108,41 kr.
107,98 kr.
107,59 kr.
107,24 kr.

Medlem født i 1948
Medlem født i 1949
Medlem født i 1950
Medlem født i 1951
Medlem født i 1952
Medlem født i 1953
100,56 kr.
100,54 kr.
100,51 kr.
100,49 kr.
100,47 kr.
100,46 kr.
101,12 kr.
101,07 kr.
101,03 kr.
100,99 kr.
100,95 kr.
100,92 kr.
101,68 kr.
101,61 kr.
101,55 kr.
101,48 kr.
101,43 kr.
101,38 kr.
102,25 kr.
102,16 kr.
102,07 kr.
101,98 kr.
101,91 kr.
101,84 kr.
102,82 kr.
102,70 kr.
102,59 kr.
102,49 kr.
102,39 kr.
102,30 kr.
103,40 kr.
103,25 kr.
103,12 kr.
102,99 kr.
102,88 kr.
102,77 kr.
103,97 kr.
103,81 kr.
103,65 kr.
103,50 kr.
103,37 kr.
103,24 kr.
104,55 kr.
104,36 kr.
104,18 kr.
104,01 kr.
103,86 kr.
103,71 kr.
105,14 kr.
104,92 kr.
104,72 kr.
104,52 kr.
104,35 kr.
104,19 kr.
105,73 kr.
105,48 kr.
105,25 kr.
105,04 kr.
104,84 kr.
104,66 kr.
106,32 kr.
106,04 kr.
105,79 kr.
105,55 kr.
105,34 kr.
105,14 kr.
106,91 kr.
106,61 kr.
106,34 kr.
106,07 kr.
105,84 kr.
 

Kapitaliseringsgrænse

§ 5. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension har for medlemmer, der bliver pensioneret i 2018, jf. § 9, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, fastsat følgende grænse for, om pensionen udbetales som en løbende månedlig pension eller som et kapitaliseret engangsbeløb:

1) Hvis den årlige pension med tillæg af bonuspension er beregnet til 2.900 kr. eller derunder, udbetales der et engangsbeløb beregnet som kapitalværdien af alle de fremtidige egenpensionsrettigheder.

2) Hvis den årlige pension med tillæg af bonuspension er beregnet til over kr. 2.900 kr., udbetales den i månedlige rater.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018 og anvendes for bidrag, der vedrører 2018.

Stk. 2. Kapitaliseringsgrænsen, jf. § 5, finder anvendelse for medlemmer, der bliver pensioneret i 2018.

Beskæftigelsesministeriet, den 28. november 2017

Troels Lund Poulsen

/ Lasse Boje