Den fulde tekst
L 114
Forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby (V)).
Fremsat skr 30/11 17
Lovf som fremsat 30/11 17
1.beh 5/12 17
Betænkning 12/12 17
2.beh 15/12 17
3.beh 9/1 18
Lovf som vedt 9/1 18
Lov nr 23 af 15. januar 2018
Ordførere: (1.beh) Flemming Møller Mortensen (S), Liselott Blixt (DF), Jane Heitmann (V), Stine Brix (EL), May-Britt Kattrup (LA), Pernille Schnoor (ALT), Marlene Borst Hansen (RV), Kirsten Normann Andersen (SF), Brigitte Klintskov Jerkel (KF).
Ministre: (1.beh) sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Ældreudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget indføres tidssvarende rammer for strålebeskyttelsen, som sikrer overholdelse af Danmarks internationale forpligtelser, og styrings- og tilsynsredskaber, som tager højde for den teknologiske udvikling ved brug af stråleudstyr - herunder som led i diagnostik og behandling i sundhedsvæsenet.
Formålet med lovforslaget er todelt: For det første implementerer forslaget strålebeskyttelsesdirektivet, og for det andet samler lovforslaget de eksisterende lovbestemmelser om strålebeskyttelse i Danmark i én samlet og tidssvarende lov. Med lovforslaget vil der desuden ske en opjustering af Sundhedsstyrelsens gebyrsatser i forbindelse med strålebeskyttelse, så de svarer til de nuværende omkostninger ved Sundhedsstyrelsens strålebeskyttelsesarbejde tillagt de opgaver, der følger af EU-direktivet. Det indebærer en samlet gebyrstigning på 6,4 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.
Loven skal træde i kraft den 6. februar 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 107 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.