Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af færdselsloven

(Ændring af sanktionerne for kørsel i THC-påvirket tilstand og af regler om alkolåse)

I medfør af § 2, stk. 1, i lov nr. 695 af 8. juni 2017 om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne for kørsel i THC-påvirket tilstand og af regler om alkolåse) fastsættes:

§ 1. Lov nr. 695 af 8. juni 2017 om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne for kørsel i THC-påvirket tilstand og af regler om alkolåse) sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2017.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 11. december 2017

Ole Birk Olesen

/ Lisa Pontoppidan Chahil