Den fulde tekst
L 115
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for blufærdighedskrænkelse og digitale sexkrænkelser).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen ()).
Fremsat skr 6/12 17
Lovf som fremsat 6/12 17
1.beh 12/12 17
Betænkning 15/3 18
2.beh 20/3 18
Lovf optrykt efter 2.beh 20/3 18 Tillæg H
3.beh 5/4 18
Lovf som vedt 5/4 18
Lov nr 257 af 10. april 2018
Ordførere: (1.beh) Trine Bramsen (S), Peter Kofod Poulsen (DF), Preben Bang Henriksen (V), Rune Lund (EL), Henrik Dahl (LA), Josephine Fock (ALT), Zenia Stampe (RV), Karsten Hønge (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at skærpe bødestraffen for blotteri, således at der generelt sker en fordobling af bødeniveauet for blotteri i forhold til i dag. For at sikre sammenhæng på området forudsættes det desuden, at der også i de tilfælde, hvor gerningsmanden idømmes bødestraf for andre former for blufærdighedskrænkelse end blotteri, generelt sker en fordobling af bødestraffen i forhold til i dag.
Derudover er formålet med lovforslaget at skærpe straffen for overtrædelse af straffelovens § 264 d, herunder for digitale sexkrænkelser, når overtrædelsen er begået under særligt skærpende omstændigheder. Denne del af lovforslaget bygger på Straffelovsrådets betænkning nr. 1563/2017 om freds- og ærekrænkelser.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2018.
Afstemning:
Vedtaget
104 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget