Den fulde tekst
L 116
Forslag til lov om ferie.
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 6/12 17
Lovf som fremsat 6/12 17
1.beh 12/12 17
Betænkning 17/1 18
2.beh 23/1 18
Lovf optrykt efter 2.beh 23/1 18 Tillæg H
3.beh 25/1 18
Lovf som vedt 25/1 18
Lov nr 60 af 30. januar 2018
Beh sammen: L 116 og L 117
Ordførere: (1.beh) Leif Lahn Jensen (S), Bent Bøgsted (DF), Hans Andersen (V), Finn Sørensen (EL), Laura Lindahl (LA), Torsten Gejl (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF), Rasmus Jarlov (KF).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslagets formål er at sikre, at lønmodtagere, herunder også nye på arbejdsmarkedet, har ret til 5 ugers årlig betalt ferie i det løbende år.
Fra september 2020 indføres et nyt feriesystem med samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Det betyder, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse.
Lovforslaget er et led i udmøntningen af den politiske aftale om, at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie - som blev indgået den 31. oktober 2017. Lovforslaget bygger på betænkning nr. 1568/2017 om ny ferielov og overgang til samtidighedsferie.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 103 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.