Den fulde tekst
L 117
Forslag til lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 6/12 17
Lovf som fremsat 6/12 17
1.beh 12/12 17
Betænkning 17/1 18
2.beh 23/1 18
3.beh 25/1 18
Lovf som vedt 25/1 18
Lov nr 58 af 30. januar 2018
Beh sammen: L 117 og L 116
Ordførere: (1.beh) Leif Lahn Jensen (S), Bent Bøgsted (DF), Hans Andersen (V), Finn Sørensen (EL), Laura Lindahl (LA), Torsten Gejl (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF), Rasmus Jarlov (KF).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslagets formål er i forbindelse med overgangen til et nyt feriesystem at sikre lønmodtagernes krav på tilgodehavende feriemidler og at give arbejdsgiverne mulighed for at beholde de tilgodehavende feriemidler, indtil de forfalder til betaling. Dermed reduceres det likviditetstab, som arbejdsgiverne vil opleve ved indførelse af samtidighedsferie.
Der oprettes en fond til forvaltning og administration af lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler, hvor de tilgodehavende feriemidler udbetales ved lønmodtagerens pension, eller når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.
Lovforslaget er et led i udmøntningen af den politiske aftale om, at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie, som er indgået den 31. oktober 2017. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med det samtidig fremsatte lovforslag om ferie.
Lovforslaget bygger på betænkning nr. 1568/2017 om ny ferielov og overgang til samtidighedsferie.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 93 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.