Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om rentesats for statsgaranterede studielån, som overføres til Udbetaling Danmark, for første halvår af 2018

I medfør af § 1 a, stk. 2, i lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007, som ændret ved lov nr. 628 af 8. juni 2016, fastsættes:

§ 1. Statsgaranterede studielån, som overføres til Udbetaling Danmark, forrentes med en nominel rente på 0,25 pct. p.a. i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018.

§ 2. Bekendtgørelsen har virkning for renter, der påløber fra og med den 1. januar 2018.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 899 af 29. juni 2017 om rentesats for statsgaranterede studielån, som overføres til Udbetaling Danmark, for andet halvår af 2017 ophæves.

Skatteministeriet, den 11. december 2017

Karsten Lauritzen

/ Annemette Ottosen