Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om gebyr for navneændring 2018

Ankestyrelsen regulerer hvert år – med udgangspunkt i pris- og lønudviklingen – gebyret for ansøgning om navneændring, jf. § 25 a i navneloven.

Pr. 1. januar 2018 udgør gebyret for ansøgning om navneændring 490 kr.

Børne- og Socialministeriet, den 10. december 2017

P.M.V.
Malene Vestergaard

/ Carina Fogt-Nielsen