Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32002L0046
 
Den fulde tekst

Vejledning om kosttilskud

Vejledningen beskriver primært bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud med senere ændringer samt bekendtgørelse om kosttilskud. Vejledningen er rettet mod de virksomheder, der skal producere, importere eller markedsføre kosttilskud.

Vejledningen kan findes digitalt og hentes i PDF-format på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Kosttilskudsvejledning/Sider/Forside.aspx

Fødevarestyrelsen, den 13. december 2017

Else Molander

/ Sandra Fisker Tomczyk