Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af §§ 8, 11-14, 16, 18 og 19 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

I medfør af § 29, stk. 2, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 19. september 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. §§ 8, 11-14, 16, 18 og 19 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2017.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 18. december 2017

Morten Binder

/ Bent Nielsen