Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2003

 

I medfør af § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 722 af 15. september 1999 om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte fastsættes:

§ 1. Opreguleringsprocenten til brug for opgørelse af forventet indkomst ved årsomregningen for 2003 udgør for pensionister 3,2 og for andre 3,5.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2002

Socialministeriet, den 3. oktober 2002

Henriette Kjær

/Mikael L. Kristensen

Redaktionel note
  • Den tilsvarende bekendtgørelse for 2002 var BEK 898 af 12. oktober 2001.