Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Transportgodtgørelse pr. 1. januar 2018
Bilag 2 Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne pr. 1. januar 2018
Bilag 3 Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2018
Bilag 4 Måltidsfradrag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2018
Bilag 5 Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet pr. 1. januar 2018
Bilag 6 Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2018
Den fulde tekst

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser

(Til samtlige ministerier mv.)

I medfør af Finansministeriets cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00) reguleres satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser hver 1. januar, jf. aftalens kapitel 7.

Satserne i bilag 1, 2, 3, 4 og 6 er ændret som følge af ændrede satser i skatte-lovgivningen.

Hoteldispositionsbeløbene (bilag 5) for 2018 er i flere tilfælde ændret i op- eller nedadgående retning, idet beløbet for hvert enkelt land er baseret på den højeste af gennemsnitspriserne for de 2 mest besøgte byer i det pågældende land i 2017. Hertil er lagt den forventede stigning i overnatningspriser i 2018 i forhold til 2017.

Hoteldispositionsbeløbet for Danmark fastsættes med udgangspunkt i Statens Indkøbs hotelaftale, der reguleres pr. 15. februar 2018. Den angivne sats på 1.020 kr. er derfor kun gældende indtil 15. februar 2018.1)

Satserne pr. 1. januar 2018 fremgår af:

Bilag 1. Transportgodtgørelse

Bilag 2. Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne

Bilag 3. Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland

Bilag 4. Måltidsfradrag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland

Bilag 5. Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet

Bilag 6. Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. januar 2018.

Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9098 af 15. februar 2017 (Modst. nr. 007-17).

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, den 20. december 2017

Anida Mujezinovic


Bilag 1

Transportgodtgørelse pr. 1. januar 2018

-

Biler og motorcykler

§ 14.
Almindelig godkendt kørsel:
1,94 kr. pr. km
     
§ 15.
Kørsel i henhold til bemyndigelse:
 
 
Indtil 20.000 km i et kalenderår
3,54 kr. pr. km
 
Ud over 20.000 km i et kalenderår
1,94 kr. pr. km
     
§ 16.
Kørsel i udlandet:
1,94 kr. pr. km

Knallerter og cykler

§ 17.
Der ydes godtgørelse med 0,53 kr. pr. km.


Bilag 2

Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne pr. 1. januar 2018

-

A. Time- og dagpenge

   
Dagpenge
kr.1)
Timepenge
kr. 1)
I
Uredurede satser
4272)3)
17,79 2) 3)
       
II
Satser reduceret med 1/4 i Danmark
320,25 2) 3)
13,34 2) 3)
       
III
Satser reduceret med 1/6 på Færøerne
335,83 2) 3)
14,83 2) 3)

1) Der kan aldrig samtidig ydes både time- og dagpenge og procentgodtgørelse. Procentgodtgørelse ydes alene i det tilfælde, der er nævnt i tjenesterejseaftalens § 20, stk. 2

2) Satserne for time- og dagpenge kan være højere, i det omfang der efter tjenesterejseaftalens § 22, stk. 3, er indgået lokal aftale herom. Statserne kan dog ikke overstige følgende beløb:

I - Ureducerede satser: Dagpenge 498 kr. og timepenge 20,75 kr.

II - Satser reduceret med 1/4 i Danmark: Dagpenge 373,50 kr. og timepenge 15,56 kr.

III - Satser reduceret med 1/6 på Færøerne: Dagpenge 415,00 kr. og timepenge 17,29 kr.

3) Måltidsfradrag foretages i overensstemmelse med bilag 4.

De reducerede satser anvendes under udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 1, i tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00).

B. Procentgodtgørelse 1)

Procentgodtgørelse udgør 124,50 kr. pr. døgn.


Bilag 3

Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2018

-

Dagpengesatsen udgør 498 kr. og procentgodtgørelsen 124,50 kr. i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2018.

Det gælder dog ikke for nedenstående lande, hvor følgende satser er gældende:

 
Dagpenge1)2)3)
kr.
Procentgodtgørelse 1) 3)
kr.
Europa
   
Bulgarien
371
111,30
Slovakiet
353
105,90
     
Afrika
   
Mozambique
332
99,60
Sydafrika
275
82,50
Tunesien
393
117,90
Zambia
378
113,40
Zimbabwe
285
85,50
Ægypten
381
114,30
     
Amerika
   
Bolivia
285
85,50
Colombia
378
113,40
Cuba
399
119,70
     
Asien
   
Bangladesh
378
113,40
Bhutan
208
62,40
Indien
275
82,50
Iran
285
85,50
Malaysia
280
84,00
Nepal
232
69,60
Pakistan
236
70,80
Thailand
341
102,30

1) Der kan aldrig samtidig ydes både dagpenge og procentgodtgørelse. Procentgodtgørelse ydes alene i det tilfælde, der er nævnt i tjenesterejseaftalens § 21, stk. 2

2) Måltidsfradrag foretages i overensstemmelse med bilag 4.

3) Dagpengesatsen og procentgodtgørelsen (her på 30 pct.) er højere, i det omfang der efter tjenesterejseaftalns § 22, stk. 3, er indgået lokale aftale herom. Dagpengene kan dog ikke overstige 498 kr. og procentgodtgørelsen kan ikke overstige 124,50 kr.


Bilag 4

Måltidsfradrag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2018

-

Time- og dagpengene skal reduceres, hvis den ansatte får gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen.

Fradraget foretages i den konkrete time- og dagpengesats, jf. herved tillige bilag 2, note 3 og bilag 3, note 2.

Fradraget udgør følgende:

Morgenmad
15 pct.
Frokost
30 pct.
Middag
30 pct.
Fuld kost
75 pct.

Fremkommer der en tredje decimal på 5 eller mere, afrundes opad til nærmeste hele ørebeløb, ellers nedad.

Eksempel 1

Fradragene udgør ved en ureduceret sats på 427 kr. følgende:

Morgenmad
64,05 kr.
Frokost
128,10 kr.
Middag
128,10 kr.
Fuld kost
320,25 kr.

Eksempel 2

Fradragene udgør ved en ureduceret sats på 498 kr. følgende:

Morgenmad
74,70 kr.
Frokost
149,40 kr.
Middag
149,40 kr.
Fuld kost
373,50 kr.


Bilag 5

Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet pr. 1. januar 2018

-

A. Danmark og Færøerne

I
Ureducerede satser
 
 
Danmark
1.020 kr.
 
Færøerne
977 kr.
     
II
Reducerede satser
 
 
Sats reduceret med 1/4 i Danmark1)2)
765 kr.
 
Sats reduceret med 1/6 på Færøerne
814 kr.

1) Hoteldispositionsbeløbet for Danmark fastsættes med udgangspunkt i Statens Indkøbs hotelaftale, der regulres pr. 15. februar 2018. Den angivne sats på 1.020 kr. (reduceret med 1/4, 765 kr.) er derfor kun gældende indtil 15. februar 2018.

2) Hoteldispositionsbeløbet er inklusive moms.

De reducerede satser anvendes under udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 2, i tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00).

B. Udlandet

Belgien
EUR
161
Canada
CAD
217 + tax
Finland
EUR
134
Frankrig
EUR
136
Grækenland
EUR
110
Holland
EUR
125
Irland
EUR
149
Island
ISK
27.768
Italien
EUR
122
Luxembourg
EUR
164
Norge
NOK
1.878
Portugal
EUR
128
Schweiz
CHF
198
Spanien
EUR
126
Storbritannien
GBP
151
Sverige
SEK
1.935
Tyskland
EUR
105
USA (New York og Washington D. C.)
USD
233 + tax
USA (i øvrigt)
USD
177 + tax
Østrig
EUR
104

Hoteldispositionsbeløbet i udlandet og Grønland nedsættes med 1/4 under udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 2, i tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00).

For lande, hvor der ikke er fastsat et hoteldispositionsbeløb, refunderes rimelige udgifter til et hotelværelse med bad eller anden godkendt indkvartering mod dokumentation, jf. § 28, stk. 4, i tjenesterejseaftalen.


Bilag 6

Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2018

-

I
 
Ureduceret sats
214,00 kr.
   
II
 
Sats reduceret med 1/4 i Danmark
160,50 kr.
   
III
 
Sats reduceret med 1/6 på Færøerne
178,50 kr.
   
IV
 
Sats reduceret med 1/4 i udlandet og i Grønland
160,50 kr.

De reducerede satser for udokumenteret nattillæg anvendes under udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 2, i tjenesterejseaftalen.

Officielle noter

1) Der udsendes et nyt cirkulære med en sats for hoteldispositionsbeløbet for Danmark, som gælder fra 15. februar 2018.

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 024-17