Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2018

(Til samtlige ministerier mv.)

1. Ifølge § 13, stk. 4, og § 22, stk. 3, i aftale af 14. november 2006 om flyttegodtgørelse, udsendt med Finansministeriets cirkulære af 27. november 2006 (Perst. nr. 058-06), reguleres de i § 13, stk. 1, og § 22, stk. 1, nævnte beløb hvert år pr. 1. januar på grundlag af den årlige procentvise ændring af nettoprisindekset for september måned.

2. Beløbene for supplerende godtgørelse udgør herefter pr. 1. januar 2018 (nettoprisindeks september 2017 = 102,1) følgende:

§ 13, stk. 1
   
 
Gifte
Enlige
 
35.740 kr.
21.010 kr.
     
§ 22, stk. 1
   
 
Gifte
Enlige
 
18.570 kr.
8.130 kr.

3. Dette cirkulære træder i kraft den 1. januar 2018. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 10343 af 21. december 2016 om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2017 (Modst. nr. 037-16).

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, den 20. december 2017

Anida Mujezinovic

Redaktionel note
  • Udsendt med Modst. nr. 025-17