Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (11. januar 2018)

Ministeren for offentlig innovation (Sophie Løhde):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer

(Lovforslag nr. L 126)

Lovforslaget skal gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/2102/EU af 26. oktober 2016 om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Lovforslagets formål er at gøre offentlige organers websteder og mobilapplikationer mere tilgængelige for brugere, navnlig, men ikke udelukkende, for personer med handicap.

Med lovforslaget skal de offentlige organer opfylde tilgængelighedskrav i opbygning og drift af deres websteder og senere deres mobilapplikationer. Lovforslaget medfører tillige, at organerne offentliggør en erklæring med angivelse af indhold, der ikke efterlever kravene. Her skal det også fremgå, hvor borgeren kan henvende sig, hvis der er indhold, der ikke er tilgængeligt.

Lovforslaget er med til at sikre, at borgerne vil have bredere adgang til offentlig information og tjenester via websteder og mobilapplikationer, der letter deres hverdag og udøvelse af deres rettigheder. Lovforslaget hjælper med at gøre borgerne mere selvhjulpne og er dermed medvirkende til at sikre Danmarks efterlevelse af FN’s Handicapkonvention.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.