Den fulde tekst
L 126
Forslag til lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.
Af ministeren for offentlig innovation (Sophie Løhde (V)).
Fremsat skr 11/1 18
Lovf som fremsat 11/1 18
1.beh 18/1 18
Betænkning 12/4 18
1.del af 2.beh 19/4 18
Tilf til betænkning 17/5 18 Tillæg B
2.del af 2.beh 22/5 18
2.beh 22/5 18
3.beh 29/5 18
Lovf som vedt 29/5 18
Lov nr 692 af 8. juni 2018
Ordførere: (1.beh) Magnus Heunicke (S), Jan Rytkjær Callesen (DF), Eva Kjer Hansen (V), Eva Flyvholm (EL), Henrik Dahl (LA), Torsten Gejl (ALT), Marlene Borst Hansen (RV), Kirsten Normann Andersen (SF), Orla Østerby (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for offentlig innovation (Sophie Løhde).
Efter 1.beh henvist til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget(SOU).
Efter 2.del af 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget skal gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/2102/EU af 26. oktober 2016 om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Lovforslagets formål er at gøre offentlige organers websteder og mobilapplikationer mere tilgængelige for brugere, navnlig, men ikke udelukkende, for personer med handicap. Med lovforslaget skal de offentlige organer opfylde tilgængelighedskrav i opbygningen og driften af deres websteder og senere deres mobilapplikationer.
Lovforslaget medfører desuden, at organerne offentliggør en erklæring med angivelse af indhold, der ikke efterlever kravene. Her skal det også fremgå, hvor borgeren kan henvende sig, hvis der er indhold, der ikke er tilgængeligt.
Loven træder i kraft den 23. september 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.