Den fulde tekst
L 128
Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd. (Orienteringsmøde, valgforsamling og mulighed for afstemningsvalg m.v.).
Af kirkeministeren (Mette Bock (LA)).
Fremsat skr 17/1 18
Lovf som fremsat 17/1 18
1.beh 30/1 18
Betænkning 21/3 18
2.beh 5/4 18
3.beh 10/4 18
Lovf som vedt 10/4 18
Lov nr 312 af 25. april 2018
Ordførere: (1.beh) Karen J. Klint (S), Christian Langballe (DF), Carl Holst (V), Christian Juhl (EL), Leif Mikkelsen (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT).
Ministre: (1.beh) kirkeministeren (Mette Bock).
Efter 1.beh henvist til Kirkeudvalget(KIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at styrke rammerne for de kommende menighedsrådsvalg ved at ændre valgformen fra det nuværende afstemningsvalg til en valgforsamling.
Det foreslås desuden, at valgforsamlingen kombineres med et optaktsforløb og en mulighed for at udløse et efterfølgende afstemningsvalg. Valgprocessen vil således få tre trin: 1. optakt med annoncering af det forestående valg, 2. valg på en valgforsamling og 3. offentliggørelse af resultatet med mulighed for at udløse et afstemningsvalg.
Endelig foreslås det at lovfæste muligheden for at nedsætte menighedsrådets normale funktionsperiode til 2 år på baggrund af en ansøgning, som skal godkendes af biskoppen.
Loven træder i kraft den 1. januar 2020. Loven vil således først finde anvendelse ved de ordinære valg til menighedsråd i 2020.
Afstemning:
Vedtaget
93 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF, KF)
0 stemmer imod forslaget
9 stemmer hverken for eller imod forslaget (EL)