Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2003 af satser på det sociale område

 

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2003 af satserne efter følgende love:

1)   Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 11. september 2002.

2)   Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 696 af 21. august 2002.

3)   Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2001, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 438 af 10. juni 2002.

4)   Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 697 af 21. august 2002.

5)   Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 9. september 2002.

6)   Lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 14. maj 2001, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 402 af 6. juni 2002.

7)   Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 14. maj 2001, som ændret ved § 3 i lov nr. 402 af 6. juni 2002.

8)   Lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 562 af 19. juni 2001, som ændret ved § 1 i lov nr. 402 af 6. juni 2002.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de otte nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2003, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Vejledningen afløser følgende tre vejledninger:

–   Vejledning nr. 184 af 12. november 2001 om regulering pr. 1. januar 2002 af satser på det sociale område.

–   Vejledning nr. 176 af 12. oktober 2001 om regulering af beløb til brug for beregning af boligstøtte for 2002.

–   Vejledning nr. 169 af 18. september 2001 om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af erhvervslokaler m.v., lov om leje af almene boliger, bekendtgørelse om beboerrepræsentation og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. for 2002.

 

Socialministeriet, den 18. november 2002

P.M.V.
Finn Mortensen

/Aksel Meyer


Bilag 1

Indholdsfortegnelse

L ov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

TABEL

1:

 

Børnetilskud

TABEL

2:

 

Børnebidrag

 

Lov om individuel boligstøtte

TABEL

3:

 

Individuel boligstøtte  –  lovens kapitler 1-3

TABEL

4:

 

Individuel boligstøtte  –  lovens kapitler 4-15

 

Lov om aktiv socialpolitik

TABEL

5:

 

Aktiv socialpolitik  –  efterlevelseshjælp

 

Lov om social pension – førtidspension

TABEL

6:

 

Førtidspension efter 1.1.2003

TABEL

7:

 

Førtidspension efter 1.1.2003  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

TABEL

8:

 

Førtidspension før og efter 1.1.2003  –  bidrag til ATP og SAP

TABEL

9:

 

Førtidspension før 1.1.2003  –  pension, invaliditetsydelse, tillæg

TABEL

10:

 

Førtidspension før 1.1.2003  –  varmetillæg

TABEL

11:

 

Førtidspension før 1.1.2003  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

 

Lov om social pension – folkepension

TABEL

12:

 

Folkepension

TABEL

13:

 

Folkepension  –  varmetillæg

TABEL

14:

 

Folkepension  –  tillæg efter overgangsbestemmelser

TABEL

15:

 

Folkepension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

 

Lov om social service

TABEL

16:

 

Social service  –  børn og unge, dagtilbud

TABEL

17:

 

Social service  –  børn og unge, tilskud til forældre

TABEL

18:

 

Social service  –  børn og unge, døgnophold

TABEL

19:

 

Social service  –  personlig og praktisk hjælp

TABEL

20:

 

Social service  –  voksne, botilbud

TABEL

21:

 

Social service  –  hjælpemidler og biler

TABEL

22:

 

Social service  –  grundtakster

 

Lov om leje

TABEL

23:

 

Privat leje

 

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene

TABEL

24:

 

Boligreguleringsloven

 

Lov om leje af almene boliger

TABEL

25:

 

Almen leje

 


 

Sats-tabeller

 

TABEL 1: Børnetilskud

 

kr. årlig

kr. kvartal

kr. én gang

1.

Ordinært børnetilskud (lov § 2)

4.040

1.010

-

2.

Ekstra børnetilskud (lov § 3)

4.108

1.027

-

3.

Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov § 4, stk. 3)

10.308

2.577

-

4.

Særligt børnetilskud, tillæg (lov § 4, stk. 5)

1.332

333

-

5.

Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb
(lov § 4, stk. 2)


20.616


5.154


-

6.

Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg,
(lov § 4, stk. 4)


2.664


666


-

7.

Flerbørnstilskud (lov § 10a)

6.646

1.662

-

8.

Adoptionstilskud (lov § 10b)

-

-

38.318

9.

Særligt børnetilskud til udd.søg. forældre (lov § 10c)

5.300

1.325

-

10.

Indtægtsgrænse, 10%-nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (lov § 10c)


106.000


-


-

11.

Indtægtsgrænse, 10%-nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger (lov § 10c)


159.000


-


-

 

 

TABEL 2: Børnebidrag

 

kr. årlig

kr. halvår

kr. mdl.

kr. én gang

1.

Normalbidrag til børn, grundbeløb (lov § 14)

10.308

5.154

-

-

2.

Normalbidrag til børn, tillæg (lov § 14)

1.332

666

-

-

3.

Normalbidrag ved fødsel (lov § 15)

-

-

-

590

4.

Normalbidrag omkring fødsel (lov § 15)

-

-

1.028

-

Efterregulering (lov § 25a, stk. 3)

5.

Udbetaling januar 2003

-

-

-

0

6.

Udbetaling februar 2003

-

-

-

30

7.

Udbetaling marts 2003

-

-

-

60

8.

Udbetaling april 2003

-

-

-

90

9.

Udbetaling maj 2003

-

-

-

120

10.

Udbetaling juni 2003

-

-

-

150

 


 

 

TABEL 3: Individuel boligstøtte  –  lovens kapitler 1-3

 

kr. årlig

pct.

1.

Opregulering af personlig indkomst ved årsomregning af boligstøtte (lov § 8, stk. 2) 1)

 

 

 

- Pensionister

-

3,2

 

- Andre

-

3,5

2.

Fradrag i indkomst, enlige pensionister (lov § 8, stk. 4, 3. pkt.)

6.200,00

-

3.

Fradrag i indkomst, hvert barns indkomst (lov § 8, stk. 5)

15.700,00

-

4.

Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8a, stk. 1)

 

 

 

- 0 pct. medregnes af beløb under

587.500,00

-

 

- 10 pct. medregnes af beløb under

1.175.100,00

-

 

- 20 pct. medregnes af beløb over

1.175.100,00

-

5.

Fradragsbeløb pr. m 2 bruttoetageareal (lov § 10, stk. 2)

 

 

 

- for udgifter til varme

60,00

-

 

- for udgifter til varmt vand

19,00

-

 

- for udgifter til elforbrug

45,25

-

6.

Vandtillæg, standardbeløb pr. m 2 bruttoetageareal (lov § 10, stk. 3)

 

 

 

- for vandafgift

10,00

-

 

- for vandafledningsafgift

14,50

-

7.

Vedligeholdelsestillæg, standardbeløb pr. m 2 bruttoetageareal (lov § 10, stk. 4)

 

 

 

- ved lejers vedligeholdelsespligt

45,25

-

 

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

22,50

-

8.

Varmetillæg, standardbeløb (lov § 10, stk. 5)

23,00

-

9.

Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14)

62.600,00

-

10.

Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk. 1, nr. 4)


9.000


-

1) Jf. § 3, stk. 2, i bgk. nr. 722 af 15. september 1999.

 

 


 

TABEL 4: Individuel boligstøtte  –  lovens kapitler 4-15

 

kr. årlig

1.

Indkomstgrænserne for

 

 

- boligydelse (lov § 21a, stk. 2)

117.500

 

- boligsikring (lov § 22a, stk. 2)

111.900

2.

Grænsebeløbets mindstebeløb

 

 

- boligydelse (lov § 21a, stk. 2)

1.200

 

- boligsikring (lov§ 22a, stk. 2)

1.900

3.

Forøgelsen af indkomstgrænsen for hvert barn ud over ét til og med fire
(lov § 21a, stk. 3, § 22a, stk. 3)

 

29.400

4.

Tillægget til boligudgiften (lov § 21a, stk. 4)

2.900

5.

Mindstebeløb for årlig egenbetaling

 

 

- boligydelse (lov § 21a, stk. 5)

11.800

 

- boligsikring (lov § 22a, stk. 5)

18.800

6.

Maksimumsbeløb for årlig boligstøtte (lov § 23, stk. 1)

33.036

7.

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift (lov § 24d, stk. 2)

20.800

8.

Maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte (lov § 24e, stk. 3)

11.016

9.

Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (lov § 25, stk. 9)

9.500

10.

Minimumsbeløbet for boligsikring og boligydelse som tilskud (lov § 33)

2.424

11.

Minimumsbeløb for boligydelse som lån (lov § 34)

2.424

12.

Indkomststigningsgrænsen ved omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1)

 

18.800

13.

Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)

816

14.

Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov § 56)

 

 

- for lejligheder

167.303

 

- for enkeltværelser

114.206

15.

Forøgelse af indkomstgrænsen for hvert barn til og med fire (lov § 56, stk. 1)

29.400

16.

Indkomstgrænsen for fradrag i kompensationsbeløb (lov § 83, stk. 2, 3 og 4)

129.300

17.

Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboerindskudslån ydet før 1993 (lov § 82a) 1)


169.900

1) Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.

 

 

TABEL 5: Aktiv socialpolitik  –  efterlevelseshjælp

 

kr.

Ydelser (lov § 85 a) 1)

1.

Engangsbeløb ved årsindtægt under 175.006 kr.

10.938

2.

Engangsbeløb ved årsindtægt 175.007 – 185.944 kr.

9.844

3.

Engangsbeløb ved årsindtægt 185.945 – 196.882 kr.

8.750

4.

Engangsbeløb ved årsindtægt 196.883 – 207.820 kr.

7.656

5.

Engangsbeløb ved årsindtægt 207.821 – 218.758 kr.

6.562

6.

Engangsbeløb ved årsindtægt 218.759 – 229.696 kr.

5.469

7.

Engangsbeløb ved årsindtægt 229.697 – 240.634 kr.

4.376

8.

Engangsbeløb ved årsindtægt 240.635 – 251.572 kr.

3.282

9.

Engangsbeløb ved årsindtægt 251.573 – 262.510 kr.

2.188

10.

Engangsbeløb ved årsindtægt 262.511 – 273.444 kr.

1.094

Beregningsgrundlag (lov § 85 a) 1)

11.

I indtægtsopgørelsen indgår formue(rettigheder) over

109.378

12.

Beløb opgjort efter punkt 11 medregnes med

30%

1) Jf bkg. nr. 200 af 22. marts 2000.

 

 

TABEL 6: Førtidspension efter 1.1.2003

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Førtidspension, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 8)

162.036

13.503

2.

Førtidspension, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 8)

137.724

11.477

 

 

TABEL 7: Førtidspension efter 1.1.2003  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

 

kr. årlig

pct.

Fradragsbeløb

1.

Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 9)


137.724


-

2.

Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)


179.400


-

3.

Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever er pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)


271.100


-

4.

Fradrag, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 10)

55.100

-

5.

Fradrag, gifte/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 10)

87.500

-

Nedsættelse

6.

Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 32 c, stk. 1)

-

30

7.

Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag, ægtefælle/samlever har ret til pension (lov § 32 c, stk. 1)


-


15

Bortfaldsgrænser

8.

Indtægt – bortfald af førtidspension, enlig

595.200

-

9.

Indtægt – bortfald af førtidspension, gift/samlevende med pensionist


1.005.600


-

10.

Indtægt – bortfald af førtidspension, gift/samlevende med ikke-pensionist


546.500


-

11.

Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige (1/40 af førtidspensionen)

4.056

-

12.

Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre (1/40 af førtidspensionen)

3.444

-

 

 

TABEL 8: Førtidspension før og efter 1.1.2003  –  bidrag til ATP og SAP  1)

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Obligatorisk 2) ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 a)

-

74

2.

Obligatorisk 2) ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 a)

-

149

3.

Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 b)

1.488

124

4.

Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 b)

2.976

248

1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SAP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension.

2) Frivilligt for personer tilkendt førtidspension efter de regler, der gjaldt indtil 1. januar 2003.

 


 

TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003  –  pension, invaliditetsydelse, tillæg 1)

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Grundbeløb (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 1)

54.204

4.517

2.

Pensionstillæg, reelt enlige (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 3)

54.564

4.547

3.

Pensionstillæg, andre (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 3)

25.464

2.122

4.

Invaliditetsbeløb, ægtef. inv.beløb/ydelse (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 7)  

22.464

1.872

5.

Invaliditetsbeløb, andre (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 7)

26.364

2.197

6.

Invaliditetsydelse, ægtef. inv.beløb/ydelse (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 8)


21.552


1.796

7.

Invaliditetsydelse, andre (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 8)

26.532

2.211

8.

Erhvervsudygtighedsbeløb, ægtef. høj.fp. (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 9)

26.328

2.194

9.

Erhvervsudygtighedsbeløb, andre (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 9)

36.396

3.033

10.

Førtidsbeløb (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 10)

13.788

1.149

11.

Bistandstillæg (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 11)

27.540

2.295

12.

Plejetillæg (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 12)

54.972

4.581

13.

Husligt bistandstillæg (lov § 72)

9.732

811

14.

Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist./pl.tillæg dec. 93 (lov § 72b)

29.928

2.494

15.

Ægteskabstillæg 2)

7.188

599

16.

Tillæg pr. 0,1 over 33,8 pct. kommuneskat, enlige (gl-lov § 72c)

59

-

17.

Tillæg pr. 0,1 over 33,8 pct. kommuneskat, andre (gl-lov § 72c)

34

-

18.

Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, gifte (gl-lov § 14, stk. 5) 3)

161.876

-

19.

Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, enlige (gl-lov § 14, stk. 5) 3)

107.917

-

20.

Forsørgelsesgrundlag, indt.gr. forhøj. pr. barn (gl-lov § 14, stk. 5) 3)

10.308

-

21.

Formuegrænse, helbredstillæg (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 13)

53.100

-

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003. Lovhenvisningerne ( »gl-lov « ) gælder   bestemmelserne i den form de havde indtil 1. januar 2003, jf. § 6, stk. 4, i lov nr. 285 af 25. april 2001.

2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

3) Jf. § 15 og § 16, stk. 3, i bkg. nr. 112 af 19. februar 2001, som senest ændret ved § 54 i bgk. nr. 866 af 23. oktober 2002.

 

 

TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003  –  varmetillæg 1)

 

Gift/samlevende 2)
årlig

Enlig 2)
årlig

1.

Egenbetaling ved varmetillæg (gl-lov § 17, stk. 1) 3)

5.250 kr.

3.500 kr.

Grænser for varmetillæg (gl-lov § 17, stk. 1) 3)

2.

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

5.251-9.800 kr.

3.501-9.800 kr.

3.

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)

9.801-12.800 kr.

9.801-12.800 kr.

4.

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

12.801-15.900 kr.

12.801-15.900 kr.

5.

Forhøj. maks. bereg.grundlag pr. voksen over to

4.800 kr.

4.800 kr.

Petroleumstillæg

6.

Petroleumstillæg, pr. liter (gl-lov § 17, stk. 3) 4)

262,50 øre

262,50 øre

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003. Lovhenvisningerne ( »gl-lov « ) gælder   bestemmelserne i den form de havde indtil 1. januar 2003, jf. § 6, stk. 4, i lov nr. 285 af 25. april 2001.

2) En pensionist, der har opnået ret til social pension før 1. marts 1999, og hvis samlivsforhold påbegyndtes før dette tidspunkt, betragtes som enlig efter denne tabel.

3) Jf. kap. 6 i bkg. nr. 112 af 19. februar 2001, som senest ændret ved § 54 i bgk. nr. 866 af 23. oktober 2002.

4) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 701 af 28. september 1998, som senest ændret ved lov nr. 395 af 6. juni 2002, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 643 af 27. august 1998, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 393 af 6. juni 2002.

 


 

TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser 1)

 

kr. årlig

pct.

Fradragsbeløb

1.

Fradrag ved grundbeløb, enlig (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 2, 2. pkt.)

230.300

-

2.

Fradrag ved grundbeløb, gift (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 2, 2. pkt.)

156.200

-

3.

Fradrag gift/samlevende med ikke-pensionist, indtægtsgrænse
(gl-lov § 49, stk. 1, nr. 4)


159.000


-

4.

Fradrag ved pensionstillæg, enlig 2) (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 5)

50.800

-

5.

Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende 2) (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 5)


102.000


-

6.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig 2) (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 6)


14.700


-

7.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende 2) (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 6)


29.100


-

Nedsættelse

8.

Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (gl-lov § 31, stk. 1, 2. pkt.)


-


60

9.

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever 2) har ret til pensionstillæg, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (gl-lov § 31, stk. 2)


-


15

10.

Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (gl-lov § 31, stk. 2)


-


30

11.

Personlig tillægspct., gift/samlevende 2) , nedsættelse for hver 729 kr. i indtægtsgrundlaget (gl-lov § 31, stk. 3)


-


1

12.

Personlig tillægspct., enlig 2) , nedsættelse for hver 361 kr. i indtægtsgrundlaget (gl-lov § 31, stk. 3)


-


1

Bortfaldsgrænser 3)

13.

Indtægt – bortfald af grundbeløb, enlig

320.600

-

14.

Indtægt – bortfald af grundbeløb, gift

246.500

-

15.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig 2) , tilkendt før 1.3.99

135.600

-

16.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig 2)

232.600

-

17.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende 2) med pensionist


271.700


-

18.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende 2) med ikke-pensionist


186.800


-

19.

Indtægt – bortfald af pensions- og ægteskabstillæg

210.800

-

20.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, enlig 2)

50.800

-

21.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende 2)

102.000

-

22.

Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet)

1.356

-

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003. Lovhenvisningerne ( »gl-lov « ) gælder   bestemmelserne i den form de havde indtil 1. januar 2003, jf. § 6, stk. 4, i lov nr. 285 af 25. april 2001.

2) Samlevende betragtes som enlige, når pensionen er tilkendt før 1. marts 1999 og samlivsforholdet er påbegyndt før denne dato, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 914 af 16. december 1998.

3) Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke fratrukket.

 

 

TABEL 12: Folkepension

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1)

54.204

4.517

2.

Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3)

54.564

4.547

3.

Pensionstillæg, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 3)

25.464

2.122

4.

Tillæg pr. 0,1 over 33,8 pct. kommuneskat, enlige (lov § 72c)

59

-

5.

Tillæg pr. 0,1 over 33,8 pct. kommuneskat, andre (lov § 72c)

34

-

6.

Formuegrænse, helbredstillæg (lov § 49, stk. 1, nr. 7)

53.100

-

 


 

 

TABEL 13: Folkepension  –  varmetillæg

 

Gift/samlevende 1)
årlig

Enlig 1)
årlig

1.

Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 14, stk. 2) 2)

5.250 kr.

3.500 kr.

Grænser for varmetillæg (lov § 14, stk. 2) 2)

2.

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

5.251-9.800 kr.

3.501-9.800 kr.

3.

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)

9.801-12.800 kr.

9.801-12.800 kr.

4.

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

12.801-15.900 kr.

12.801-15.900 kr.

5.

Forhøj. maks. bereg.grundlag pr. voksen over to

4.800 kr.

4.800 kr.

Petroleumstillæg

6.

Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 14, stk. 3) 3)

262,50 øre

262,50 øre

1) En pensionist, der har opnået ret til social pension før 1. marts 1999, og hvis samlivsforhold påbegyndtes før dette tidspunkt, betragtes som enlig efter denne tabel.

2) Jf. kap. 6 i bkg. nr.866 af 23. oktober 2002.

3) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 701 af 28. september 1998, som senest ændret ved lov nr. 395 af 6. juni 2002, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 643 af 27. august 1998, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 393 af 6. juni 2002.

 

 

TABEL 14: Folkepension  –  tillæg efter overgangsbestemmelser

 

kr. årlig

kr. mdl.

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov § 69, stk. 1)

1.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 67 år

960

80

2.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 70 år

2.088

174

3.

Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år

960

80

4.

Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år

2.088

174

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov § 69, stk. 2)

5.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 67 år

2.952

246

6.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 70 år

4.260

355

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov § 69, stk. 2)

7.

Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år

2.952

246

8.

Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år

4.260

355

Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 - 1/1-84 (lov § 69, stk. 3) 1)

9.

Opsættelse 1/2 år

2.712

226

10.

Opsættelse 1 år

5.424

452

11.

Opsættelse 1 1/2 år

8.136

678

12.

Opsættelse 2 år

10.836

903

13.

Opsættelse 2 1/2 år

13.548

1.129

14.

Opsættelse 3 år

16.260

1.355

Diverse tillæg

15.

Invaliditetstillæg (lov § 71)

5.844

487

16.

Husligt bistandstillæg (lov § 72)

9.732

811

17.

Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist./pl.tillæg dec. 93 (lov § 72b)

29.928

2.494

18.

Ægteskabstillæg 2)

7.188

599

1) Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.

2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 


 

TABEL 15: Folkepension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

 

kr. årlig

pct.

Fradragsbeløb

1.

Fradrag ved grundbeløb (§ 49, stk. 1, nr. 2)

230.300

-

2.

Fradrag gift/samlevende med ikke-pensionist, indtægtsgrænse (lov § 49, stk. 1, nr. 4)


159.000


-

3.

Fradrag ved pensionstillæg, enlig 1) (lov § 49, stk. 1, nr. 5)

50.800

-

4.

Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende 1) (lov § 49, stk. 1, nr. 5)


102.000


-

5.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig 1) (lov § 49, stk. 1, nr. 6)


14.700


-

6.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende 1) (lov § 49, stk. 1, nr. 6)


29.100


-

Nedsættelse

7.

Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 1)


-


30

8.

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever 1) har ret til pensionstillæg, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)


-


15

9.

Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)


-


30

10.

Personlig tillægspct., gift/samlevende 1) , nedsættelse for hver 729 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)


-


1

11.

Personlig tillægspct., enlig 1) , nedsættelse for hver 361 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)


-


1

Bortfaldsgrænser

12.

Indtægt – bortfald af grundbeløb

410.900

-

13.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig, tilkendt før 1.3.99

135.600

-

14.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig

232.600

-

15.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende med pensionist


271.700


-

16.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende med ikke-pensionist


186.800


-

17.

Indtægt – bortfald af pensions- og ægteskabstillæg

210.800

-

18.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, enlig

50.800

-

19.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende

102.000

-

20.

Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet)

1.356

-

1) Samlevende betragtes som enlige, når pensionen er tilkendt før 1. marts 1999 og samlivsforholdet er påbegyndt før denne dato, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 914 af 16. december 1998.

 


 

TABEL 16: Social service  –  børn og unge, dagtilbud

 

 

kr. årlig

pct.

Dag- og klubtilbud, betaling (lov § 15, stk. 1 og 4, § 15 a, §§ 18, 22, 25) 1)

1.

Indtægt under 121.001 kr., betaling i pct. af fuld takst

-

0

2.

Indtægt 121.001-123.678 kr., betaling i pct. af fuld takst

-

5

3.

Indtægt 123.679-375.400 kr., for hver 2.678 kr. stigning, pct-tillæg

-

1

4.

Indtægt 375.401 og over, betaling i pct. af fuld takst

 

100

5.

Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét

7.000

 

6.

Søskenderabat, dyreste plads, betaling i pct. af normal betaling

-

100

7.

Søskenderabat, øvrige pladser, betaling i pct. af normal betaling

-

50

8.

Dagtilbud, forældrebetaling, procentdel af udgifter

-

30

9.

Dagtilbud, forældrebetaling, max. forhøjelse ved pasningsgaranti

-

3

10.

Klubtilbud, forældrebetaling, maksimal procentdel af udgifter

-

20

1) Jf. bkg. nr. 1166 af 29. december 1999, som ændret ved bkg. nr. 583 af 8. juli 2002, og bkg. nr. 6 af 7. januar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 1167 af 29. december 1999.

 

 

TABEL 17: Social service  –  børn og unge, tilskud til forældre

 

 

kr. årlig

kr. mdl.

pct.

Privat pasning (lov § 26, stk. 4)

1.

Tilskudsmaksimum i forhold til pasningsudgiften

-

-

70

2.

Tilskudsmaksimum i forhold til billigste plads

-

-

85

Pasning af egne børn

3.

Tilskudsmaksimum for højst 3 børn (lov § 26 a, stk. 2)

162.546

13.546

-

4.

Tilskudsmaksimum pr. barn i forhold til billigste plads (lov § 26 a, stk. 4)


-


-


85

Børnepasningsorlov

5.

Supplerende tilskud, maksimalt (lov § 27, stk. 2)

35.000

-

-

6.

Beskæftigede orlovshavere, tilskud + orlovsydelse i pct. af indtægt, maksimum (lov § 27, stk. 3)

 

-

 

-


80

7.

Ledige orlovshavere, tilskud + orlovsydelse, maksimum (lov § 27, stk. 4)


-


13.546


-

8.

Særligt supplerende tilskud til enlige med børnepasnings-orlov ved manglende dagtilbudsplads (§ 27a, stk. 3)

 

-


2.687

 

-

9.

Særligt supplerende tilskud, tilskud + orlovsydelse i pct. af indtægt, maksimum (§ 27a, stk. 4)

 

-

 

-


80

Merudgiftsydelse

10.

Standardbeløb, beregningsgrundlag (lov § 28, stk. 2)

-

2.312

-

11.

Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 (lov § 28, stk. 3)

-

289

-

12.

Minimum, merudgifter (lov § 28, stk. 3)

-

3.468

-

Tabt arbejdsfortjeneste (lov § 29, stk. 2) 1)

13.

Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering

-

-

3,2

14.

Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse

-

-

1,0

15.

Ophørstillæg, pct. af sidste 12 måneders bruttoydelse

-

-

12,5

1) Jf. §§ 10-12 i bkg. nr. 124 af 23. februar 1998.

 


 

TABEL 18: Social service  –  børn og unge 1) , døgnophold

 

 

kr. årlig

kr. døgn

Formidlet døgnophold, kost og logi (lov § 50)

1.

Under 10 år, pr. barn

-

128

2.

Over 10 år, pr. barn

-

135

3.

For 3. og 4. barn/ung uanset alder

-

119

Formidlet døgnophold, døgninstitution, betaling (lov § 52) 2)

4.

Indtægtsgrænse

97.900

-

5.

Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbørnebidrag)

19.400

-

6.

Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbørnebidrag)

38.800

-

1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 2.

2) Jf. bkg. nr. 1093 af 8. december 2000.

 

 

TABEL 19: Social service  –  personlig og praktisk hjælp

 

 

kr. årlig

kr. mdl.

kr. time.

Midlertidig personlig og praktisk hjælp (lov § 65, stk. 3, § 82) 1)

1.

Fradragsbeløb, enlige

109.600

-

-

2.

Fradragsbeløb, ægtepar

164.500

-

-

3.

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige

30.924

-

-

4.

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar

10.308

-

-

5.

Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag

-

-

0,00

6.

Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag

-

-

3,00

7.

Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401

-

-

1,00

8.

Maksimal betaling

-

-

97,00

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lov § 103 a)

9.

Løn

-

15.396

-

Pasning af døende (lov § 105)

10.

Plejevederlag, maksimum

-

-

126,20

1) Jf. bkg. nr. 26 af 14. januar 1998, som ændret ved bkg. nr. 778 af 30. oktober 1998.

 


 

TABEL 20: Social service  –  voksne, botilbud

 

 

kr. årlig

kr. mdl.

pct.

Betaling ved botilbud (lov §§ 83, 95) 1) 2)

1.

Servicebetaling, mellemste førtidspension

8.796

733

-

2.

Servicebetaling, højeste førtidspension

17.616

1.468

-

3.

Betalingsandel af boligomkostninger

-

-

10

4.

Betalingsandel af indkomst op til 141.100 kr.

-

-

10

5.

Betalingsandel af indkomst over 141.100 kr.

-

-

20

6.

Nedsæt. indk.grl., reelt enlige pensionister

30.700

-

-

7.

Nedsæt. komp.beløb ved indkomst under 129.300 kr.

500

-

-

8.

Nedsæt. komp.beløb ved indkomst på/over 129.300 kr.

1.000

-

-

9.

1 pct. nedsættelse af 25 pct-rabatten

3.655

-

-

1) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler, jf. lovens § 140, stk. 1.

2)   Jf. bkg. nr. 91 af 6. februar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 482 af 19. juni 2002, og bkg. nr. 512 af 24. juni 2002.

 

 

TABEL 21: Social service  –  hjælpemidler og biler

 

 

kr. årlig

kr. én gang

Støtte til diverse hjælpemidler (lov § 97, stk. 5 og 7) 1)

1.

Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling

-

640

2.

Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling

-

340

3.

Almindeligt fodtøj, tilskud

-

940

4.

Høreapparat, maksimalt tilskud

-

5.160

Statens Øjenkliniks prisliste (lov § 97, stk. 7) 1)2)

5.

Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige

-

727

6.

Natkikkert

-

3.502

7.

Lupbriller

-

3.580

8.

Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer

-

6.338

9.

Brilleglas og stel, almindelige styrker

-

2.877

10.

Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker

-

3.646

11.

Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende

 

-


1.527

12.

Medicinske filterglas med styrke

-

3.806

13.

Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve 3)

-

3.430

14.

Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser 3)

-

5.976

15.

Akryløjenproteser

-

5.040

Støtte til køb af bil (lov § 99, stk. 1 og 3) 4)

16.

Bilstøtte, lån, max

-

132.000

17.

Bilstøtte, indkomstgrundlag

158.000

-

18.

Bilstøtte, automatgear

-

18.500

1) Jf. bkg. nr. 123 af 19. februar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 332 af 24. maj 2002.

2) Statens Øjenkliniks prisliste kan ikke anvendes som vejledning for amtskommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan findes på Statens Øjenkliniks hjemmeside www.visaid.dk.)

3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår.

4) Jf. bkg. nr. 122 af 19. februar 1998, som ændret ved bkg. nr. 779 af 30. oktober 1998.


 

TABEL 22: Social service  –  grundtakster

 

 

kr. årlig

Grundtaksten efter lovens § 131a, stk. 1

1.

Særlige dag- og klubtilbud efter §§ 16 og 23

301.400

2.

Døgnophold for børn og unge under 18 år efter § 40 b

415.400

3.

Familiebehandling for første barn eller ung efter § 40 b

415.400

4.

Familiebehandling for hver yderligere person efter § 40 b, uanset om denne er barn, ung eller voksen


207.600

5.

Døgnophold for unge over 18 år efter § 40 b

300.300

6.

Tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje m.v. efter § 77

300.300

7.

Amtskommunale tilbud efter § 87, stk. 3, og § 88, stk. 2, 1. pkt., og inklusive udgifter afholdt efter § 89


65.000

8.

Ophold i amtskommunale boformer efter §§ 92 og 93 eller i boliger, der er oprettet af eller efter aftale med amtskommunen efter § 115, stk. 4, jf. § 105, stk. 2, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. dog nr. 11300.300

9.

Boligindretning m.v. efter § 102

106.500

10.

Ophold i plejehjem eller beskyttede boliger efter § 140, stk. 1

300.300

Grundtaksten efter lovens § 131c, stk. 1

11.

Længerevarende døgntilbud til stofmisbrugere

106.500

 

 

TABEL 23: Privat leje

 

kr. årlig

kr. én gang

1.

Afsæt. til indvendig vedligeholdelse, pr m 2 (lov § 22, stk. 1)

35

-

2.

Gebyr for kommuners udlæg ved el-, varme- og vandforsyning (lov § 45, stk. 5, § 46 b, stk. 2, § 46 q, stk. 2)


-


119

3.

Godtgørelse ved råderet (lov § 62 a, stk. 5)

 

 

 

- Egenbetaling ved godtgørelse

-

11.936

 

- Maksimum for godtgørelse

-

35.809

 

- Minimum for godtgørelse

-

2.387

7.

Afsæt. til forbedring, pr. m 2 (lov § 63 a, stk. 1)

18

-

8.

Maksimum for beløb til beboerrepræsentation (lov § 64, stk. 10) 1)

269

-

9.

Maksimum lejeforhøjelse ved beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder


76


-

10.

Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov § 93, stk. 2)

-

119

1) Jf. § 4, stk. 4, i bkg. nr. 709 af 9. september 1997.

 


 

TABEL 24: Boligreguleringsloven

 

 

kr. årlig

kr. én gang

pct.

1.

Beløbsgrænser for, hvornår et lejemål anses for gennemgribende forbedret (lov § 5, stk. 2)

 

 

 

 

- Værdiforøgelse pr. m 2 overstiger:

-

1.733

-

 

- Værdiforøgelse pr. lejemål overstiger:

-

198.217

-

2.

Tillæg til afkast (lov § 9, stk. 7)

-

-

2,1

3.

Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov § 18, stk. 1)

-

-

2,1

4.

Regulering, udvendig vedligeholdelse, supplement for ældre ejendomme (lov § 18 b, stk. 1)


-


-


2,1

5.

Grænse for forhåndsgodkendelse af forbedringsarbejder, maksimum lejeforhøjelse pr. m 2 (lov § 23, stk. 1)


76


-


-

6.

Grænse for udløsning af erstatningsboligforpligtelse, maksimum lejeforhøjelse pr. m 2 (lov § 26, stk. 1)


152


-


-

7.

Gebyr for sager til huslejenævn (lov § 39, stk. 1)

-

112

-

8.

Gebyr for sager til ankenævn (lov § 44, stk. 4)

-

127

-

 

 

TABEL 25: Almen leje

 

kr. én gang

1.

Godtgørelse for forbedringer (lov § 42) 1)

 

 

- Egenbetaling ved godtgørelse

6.132

 

- Maksimum for godtgørelse

42.924

 

- Minimum for godtgørelse

2.451

2.

Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov § 90, stk. 2)

112

3.

Gebyr for indbringning af sager for beboerklagenævn (lov § 102, stk. 1)

112

1)     Jf. § 86, stk. 5, i bgk. nr. 1103 af 13. december 2000.

 

 

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Ministerialtidende, hæfte nr. 20, den 14. december 2002.