Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Klagerne - en håndboldstræner og en håndboldspiller i samme klub - klagede over en ræ kke artikler i bladets internetavis, der vedrørte en omtale af, at klager skulle have sat en familie ud af håndboldspillerens lejlighed.

Pressenævnet bemærkede, at familien blev inviteret til Danmark af håndboldklubben, og ifølge de oplysninger, der forelå for bladets internetavis, skulle træneren for klubben, havde spillet en aktiv rolle ved familiens fraflytning. Herefter fandt nævnet, at der var knyttet en almen interesse til omtalen af sagen, og bladets internetavis havde derfor ikke handlet i strid med god presseskik ved at omtale sagen.

Nævnet bemærkede, at udsagnene i overskrifterne, i lederen og i artiklerne måtte forstås således, at træneren personlig skulle have sat familien ud af spillerens lejlighed. Nævnet fandt ikke, at der var belæg for denne påstand, som var agtelsesforringende i forhold til træneren. Navnlig på grund af oplysningernes agtelsesforringende karakter fandt nævnet, at bladets internetavis groft havde handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin alvorlige kritik.

Der var af sagens parter afgivet modstridende forklaringer om, hvilke oplysninger bladets journalist telefonisk havde forelagt for formanden for klubben, og om formanden udtalte sig på vegne af træneren. Nævnet kunne ikke afgøre, om det var trænerens eller bladets fremstilling, der var rigtig. Nævnet kunne derfor ikke konstatere, at bladets internetavis ikke i tilstrækkeligt omfang havde efterprøvet oplysningerne i forhold til træneren. Nævnet fandt ikke grundlag for at konstatere, at bladets internetavis ikke havde udvist tilstrækkelig kritik over for sine nyhedskilder, og fandt ikke, at bladets internetavis havde handlet i strid med god presseskik ved at offentliggøre billedet af familien.

Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-4

 

[K1] og [K2] har ved advokat Henrik Peytz klaget til Pressenævnet over en række artikler bragt i Ekstra Bladets internetavis den 11. og 12. december 2003, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat.

I en artikel den 11. december 2003 hed det i en overskrift ” [K1] SÆTTER KRÆFTRAMT FAMLIE UD ” og i en underrubrik ”Kræftsyg mand, hans kone og parrets syvårige barn sat af på p-plads sent om aftenen”.

I artiklen hed det:

”Dansk håndbolds-ungdoms super-idol, [K1], satte i denne uge med to timers varsel en kræftsyg mand, hans kone og parrets syvårige barn på gaden.

- I skal ud. Der er ikke noget at snakke om. I har to timer til at pakke.

Med denne barske melding troppede [K1]s far, Keld Andersen, og cafeteria-bestyrer Flemming Schubert fra Antvorskovhallen, der er Slagelse-håndboldpigernes hjemmebane, tirsdag kl 19.15 op på adressen Holbækvej 5 i Slagelse, hvor den makedonske kontrakt-spiller [K2] bor.

Ordren gjaldt [K2]s makedonske logerende, Vlado Janev, hans kone og deres søn.

ACCEPT FRA [K1]

De er nære venner af [K2]s mand Johan, og da [K1] i sommer skrev kontrakt med [K2], accepterede hun, at ikke alene Johan, men også hans venner, Janev-familien, fulgte med til Danmark.

Ifølge dansk-makedoneren Vladimir Evkovski, der er en nær ven af Janev-familien, skete det i form af en skriftlig indbydelse fra håndboldklubben i Slagelse.

AFVENTEDE KEMO

Siden gik ægteskabet mellem den makedonske håndboldspiller og hendes mand i stykker, og Johan rejste tilbage til Makedonien. Ifølge Vladimir Evkovski accepterede [K2] dog, at mandens venner foreløbig blev boende hos hende i lejligheden i Slagelse. Årsagen var ikke mindst, at Vlado Janev i mellemtiden var blevet opereret for kræft på Holbæk Sygehus og skulle igennem en kemo-behandling på Rigshospitalet, før også han og hans familie i januar kunne vende tilbage til Makedonien.

Men tirsdag eftermiddag var [K2]s gæstfrihed sluppet op. Efter en diskussion om penge forlod hun sin lejlighed, klagede sin nød til [K1] og vendte efter nogle timer tilbage med [K1]s far og Antvorskovhallens cafeteria-bestyrer som udsmidere.

DROPPET PÅ P-PLADS

Janev-familien ejer ikke en klink og afviste derfor, ifølge Vladimir Evkovski, et tilbud om at blive kørt på hotel. I stedet bad de om at blive kørt til København, hvor Vladimir Evkovski tilbød dem at bo i sin lejlighed. Han ringede også til Ekstra Bladet.

Da håndboldklubbens udsmidere hørte det, skulle de ikke nyde noget af at aflevere den makedonske familie på vennens adresse. I stedet blev den ulykkelige familie klokken 23 sat af på en parkeringsplads i Gentofte og befordret det sidste stykke i en taxa.

- [K1]s opførsel er oprørende, og hendes to håndlangere græd under bilturen til København. Det er da i orden, at [K2] ønsker at leve i fred, men det retfærdiggør ikke, at man sætter en sygdomsramt familie med et lille barn på gaden med to timers varsel. Håndboldklubben og [K1] pådrog sig et ansvar, da hun inviterede Janev-familien til Danmark. Nu løber hun fra det, siger Vladimir Evkovski til Ekstra Bladet.

Den ene af udsmiderne, Flemming Schubert, nægter at kommentere de dramatiske begivenheder tirsdag aften. Det samme gælder [K2].

- Det er privat. Jeg har ingen kommentar, siger hun til Ekstra Bladet.”

Artiklen var ledsaget af et billede af familien Janev, der står på en vej med deres ejendele i plastikposer. I teksten til billedet hed det: ”Vlado med sin kone og deres syvårige søn. Vlado er kræftsyg og er netop blevet smidt på porten af [K1]”.

I en artikel med overskriften ” FORMAND: HVAD ER PROBLEMET? ” hed det:

”- Vi har hverken forpligtet os over for Janev-familien eller garanteret for deres ophold over for de danske myndigheder, siger formanden for Slagelse Forenede Håndboldklubber, Bjarne Stenbæk, til Ekstra Bladet.

Han kan ikke se noget galt i udsmidningen fra [K2]s lejlighed tirsdag aften.

ALT ER FINT

- Når man er gæst i et hjem og bliver bedt om at forlade det, så må man altså ud. Og [K2] havde – forgæves – bedt familien om at flytte. Men hvad er problemet? Familien er jo ikke sat på gaden, men flyttet til en ny adresse i København. Så alt burde jo være fint.

Selv om håndboldklubben ikke skulle være juridisk forpligtet over for Janev-familien, har klubben i det mindste følt sig forpligtet.

TILBØD FLY

Da Vlado Janev skulle i gang med sin kemo-kur på Rigshospitalet, garanterede håndboldklubbens læge for betalingen. Det oplyser Janev gennem vennen Vladimir Evkovski, som tirsdag aften åbnede sit hjem for familien.

Klubbens pligt- følelse gik så langt, at man, ifølge Bjarne Stenbæk, efter udsmidningen både tilbød at betale for hotelværelser og fly hjem til Makedonien.

- Vore tilbud blev afvist. Familien ønskede blot at blive kørt til vennen i København.

BLODTRANSFUSION

Det tilbageviser Janev-familien.

- Der var hverken tale om gratis hotel eller fly. Men når de nu absolut skulle smides ud, ønskede familien at blive kørt ind til mig i København, fordi manden næste dag skulle stille til en stor blodtransfusion på Rigshospitalet, siger Vladimir Evkovski.”

Den 12. december 2003 bragte Ekstra Bladets internetavis en leder med overskriften ” FUCK ANSTÆNDIGHEDEN ”, hvori det hed:

[K1] var en gudbenådet håndboldspiller. Muligvis den bedste kvindelige håndboldspiller, Danmark nogen sinde har haft. Hun har givet os utallige store håndboldoplevelser.

[K1] er tilsyneladende også en meget dygtig håndboldtræner. Hendes resultater med Slagelses kvindehåndboldhold kunne i hvert fald tyde på det.

Men [K1] er ikke noget stort menneske.

[K1] satte tirsdag aften i denne uge en kræftsyg mand, hans kone og parrets syvårige søn på gaden. Familien fik to timer til at pakke. Den ulykkelige familie kommer fra Makedonien, og den er rent faktisk inviteret til Danmark af Slagelse Forenede Håndboldklubber. Den kendsgerning forhindrede imidlertid hverken [K1] eller klubben i at handle med en isnende brutalitet, da familien pludselig var til ulejlighed for en af [K1]s spillere. Reaktionen var hurtig, uanstændig og ubarmhjertig. Familien kom ud.

[K1] er aldrig sen til at erklære, at hun er et offer for janteloven. Desværre har hun ikke fattet det mindste af den lov, som Aksel Sandemose formulerede.

Den lov skildrer et samfund, hvor der ikke er plads til forskelligheder. Hvor mennesker med særlige talenter ikke får lov til at udfolde deres evner, og hvor de, der vover at rage op, får kappet hovedet af, så de kommer på niveau med alle andre.

[K1] er sikkert et geni på sit felt. Hun rager op.

Blot er hun på ingen måde offer for janteloven. Hun har lykkeligvis haft rig lejlighed til at udfolde sine unikke evner, og hun har det stadig. Men [K1] mener åbenbart, at hun med sit iøjnefaldende talent og med janteloven som skjold har ret til at se stort på al anstændighed.

Som om andre ikke rigtig tæller, fordi de ikke er genier som hende. Det er en grov forvridning af janteloven. Vi har før set [K1] vise almindelig anstændighed med fuckfingeren – men vi har aldrig oplevet hende gøre det med en sådan brutalitet som nu.”

Samme dag bragte internetavisen en artikel med overskriften ” SKRÆPPENDE [K1] SMED OS UD ” og underrubrikken ” Kræftramt børnefamilie: [K1] deltog personligt, da vi blev sat på gaden ”, hvori det hed:

”[K1] deltog personligt, da en kræftramt makedonsk børnefamilie i tirsdags med kort varsel blev sat på gaden fra deres logi i Slagelse.

- [K1] stod neden for trappen og skræppede op på sin sædvanlige facon. Vi så hende ikke, men hørte hende tydeligt, mens hendes far Keld Andersen og Flemming Schubert fra Antvorskovhallen blev sendt op til os i lejligheden på første sal og krævede, at vi skulle være ude i løbet af 15 minutter. Vi håbede, hun selv ville komme op, så vi kunne få en forklaring, siger Janev Vlado og hans kone Hermina til Ekstra Bladet. De to mænd indså, at Janev-familien ikke kunne nå at pakke så hurtigt, forlod stedet og kom tilbage efter en times tid – denne gang uden [K1].

POSER OG KUFFERTER

Med tøj og madvarer pakket ned i kufferter og bæreposer blev Vlado Janev, 38, Hermina, 27, og deres chokerede søn, Kristijan på syv år, i bil kørt til København, hvor vennen Vladimir Evkovski ville åbne sit hjem for dem.

Da Keld Andersen og Flemming Schubert undervejs erfarede, at der var blevet ringet til Ekstra Bladet, valgte de blot at sætte den ulykkelige familie af på en parkeringsplads i Gentofte. Klokken var elleve om aftenen, og det var bidende koldt.

Janev-familiens ven og tolk Vladimir Nielsen var blevet alarmeret og nåede lige at fange de to udsmidere, inden de kørte deres vej igen.

Både Slagelse FH og [K1] nægter at udtale sig, men betegner i en pressemeddelelse Ekstra Bladets fremstilling af sagen i går som ”urigtig i form og indhold”.”

Artiklen var ledsaget af et billede af [K1] med teksten ”- [K1] stod neden for trappen og skræppede på sin sædvanlige facon. Vi håbede, hun selv ville komme op, så vi kunne få en forklaring, siger den udsmidte familie”.

I en artikel med overskriften ” [K1] LÅSTE SIG INDE ” bragt samme dag hed det:

”[K1] låste sig i aftes inde i Antvorskovhallen sammen med sine spillere.

Som før en vigtig landskamp hersede hun med de danske mestre bag nedrullede gardiner.

- Træningen er lukket i aften, bedyrede en mand bestemt, da Ekstra Bladet forsøgte at få kontakt til træneren.

- Vi vil blot tale med [K1]?

- Hun har ingen kommentarer, svarede manden.

- Hun ved jo ikke, at vi er her?

- Jo, det ved hun godt.

Manden lod sig til sidst overtale til at spørge [K1] og hendes far Keld Andersen, om de ville tale med Ekstra Bladet.

Lidt senere kom han tilbage med besked om, at ingen havde noget at sige.”

[K1] og [K2] har anført, at oplysningen om, at [K1] smed den makedonske familie ud, er forkert. Uagtet at Ekstra Bladets internetavis korrekt har gengivet, at det var Keld Andersen og Flemming Schubert, der bad familien om at flytte, er der i omtalen givet det indtryk, at det var på [K1]s opfordring. Eksempelvis har bladet henvist til Keld Andersen og Flemming Schubert som [K1]s udsmidere og håndlangere. [K1] var ikke i lejligheden eller på trappeopgangen, men opholdt sig i en bil under hele forløbet. Bladet har undladt at verificere de bragte oplysninger, og punkt A.1 i de vejledende regler for god presseskik er således overtrådt. Det forhold, at [K1] er en offentlig person, kan ikke berettige den urigtige og vildledende omtale.

Klagerne har videre anført, at Ekstra Bladets internetavis burde have udvist større kildekritik over for oplysningerne fra den makedonske familie, henset til at bladet var bekendt med, at historien udsprang af en alvorlig uoverensstemmelse mellem [K2] og familien. Punkt A.2 er derfor overtrådt.

Klagerne har yderligere anført, at den urigtige fremstilling af [K1] som brutal udsmider er stærkt krænkende og agtelsesforringende. Bladet burde have forelagt hende oplysningerne om hendes påståede rolle ved familiens fraflytning. Det ændrer ikke herved, at journalisten den 10. december 2003 var i kontakt med formanden for Slagelse FH, Bjarne Stenbæk. Samtalen drejede sig ikke om [K1]s rolle ved familiens fraflytning, men om klubbens relationer til familien. Bjarne Stenbæk var telefonisk i kontakt med blandt andet [K1] for at få oplysninger om kontrakten mellem klubben og [K2]. Punkt A.3 er derfor overtrådt.

Klagerne har videre anført, at overskrifterne giver det klare indtryk, at det var [K1], der personligt smed familien på gaden. Der er ikke dækning for denne påstand i artiklerne. Punkt A.6 er derfor overtrådt.

Klagerne har yderligere anført, at omtalen af den makedonske families fraflytning angår et forhold, der henhører under privatlivets fred, og der er ingen almen interesse, der kan begrunde offentlig omtale. Punkt B.1 er derfor overtrådt.

Klagerne har endelig anført, at offentliggørelsen af billedet af den makedonske familie er i strid med god presseskik, idet der herved formidles det urigtige indtryk, at familien blev efterladt på gaden det pågældende sted.

Ekstra Bladets internetavis har anført, at klageskrivelsen bekræfter oplysningerne i reportagen om, at [K1] personligt deltog i udsmidningen af den makedonske familie. [K1] tog opstilling ved trappen til lejligheden og råbte ubehageligheder til familien, mens hun lod sin far og Flemming Schubert gøre det grove arbejde med at få smidt familien ud af [K2]s lejlighed. Bladet har henvist til erklæring af 18. december 2003 fra Vlado og Hermina Janev.

Bladet har videre anført, at formanden for Slagelse FH, Bjarne Stenbæk, i tre-fire telefonsamtaler med journalisten den 10. december 2003 i næsten alle detaljer bekræftede de bragte oplysninger. Hver gang han var i tvivl om en detalje afbrød han samtalen, konfererede med [K1] og ringede op igen. På enkelte punkter, hvor han og [K1] havde afvigende synspunkter, blev Bjarne Stenbæks kommentarer bragt. Bjarne Stenbæk oplyste i telefonsamtalen med journalisten, at han og [K1] havde besluttet, at han skulle svare på vegne af hende og klubben i sagen. Bladet forsøgte endvidere den 11. december 2003 ved personligt fremmøde i Antvorskovhallen at få [K1]s kommentarer til sagen, men hun ønskede ikke at udtale sig. Kravet om kontradiktion er søgt opfyldt ved kontakt til sagens implicerede, hvoraf dog kun de citerede har benyttet sig af muligheden.

Bladet har yderligere anført, at det var berettiget at bringe omtalen af [K1], idet hun er en offentlig person og rollemodel for mange unge mennesker. Sagen viser, at der er uoverensstemmelse mellem [K1]s offentlige udtalelser om, hvorledes andre mennesker bør opføre sig, og hendes faktiske handlinger, og omtalen var derfor berettiget.

Bladet har endelig anført, at billedet af familien Janev synligt for enhver er taget ved en befærdet vej, og det kan derfor ikke stamme fra en øde parkeringsplads.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Niels Grubbe, David Trads, Kaare R. Skou og Kirsten Dyregaard.

Pressenævnet udtaler:

Familien Janev blev inviteret til Danmark af Slagelse FH, og ifølge de oplysninger, der forelå for Ekstra Bladets internetavis, skulle træneren for Slagelse FH, [K1], have spillet en aktiv rolle ved familiens fraflytning. Herefter finder Pressenævnet, at der er knyttet en almen interesse til omtalen af sagen, og Ekstra Bladets internetavis har derfor ikke handlet i strid med god presseskik ved at omtale sagen.

Udsagnene i overskrifterne, i lederen og i artiklerne må forstås således, at [K1] personlig skulle have sat familien Janev ud af [K2]s lejlighed. Nævnet finder ikke, at der er belæg for denne påstand, som er agtelsesforringende i forhold til [K1]. Navnlig på grund af oplysningernes agtelsesforringende karakter finder nævnet, at Ekstra Bladets internetavis groft har handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtaler sin alvorlige kritik.

Der er af sagens parter afgivet modstridende forklaringer om, hvilke oplysninger bladets journalist den 10. december 2003 telefonisk forelagde for formanden for Slagelse FH, Bjarne Stenbæk, og om Bjarne Stenbæk udtalte sig på vegne af [K1]. Der er ikke mulighed for yderligere bevisførelse herom for nævnet, og nævnet kan ikke afgøre, om det er [K1]s eller bladets fremstilling, der er rigtig. Nævnet kan derfor ikke konstatere, at Ekstra Bladets internetavis ikke i tilstrækkeligt omfang har efterprøvet oplysningerne i forhold til [K1]. Nævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at bladet i forhold til artiklen den 12. december 2003 forgæves forsøgte at forelægge [K1] artiklens oplysninger.

Nævnet finder ikke grundlag for at konstatere, at Ekstra Bladets internetavis ikke har udvist tilstrækkelig kritik over for sine nyhedskilder, og finder ikke, at Ekstra Bladets internetavis har handlet i strid med god presseskik ved at offentliggøre billedet af familien Janev.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Ekstra Bladets internetavis at offentliggøre følgende:

Kendelse fra Pressenævnet:

Den 11. og 12. december 2003 bragte Ekstra Bladets inter netavis i overskrifter, i en leder og i artikler en omtale af, at en kræftsyg mand og hans familie var blevet sat på gaden af håndboldklubben Slagelse FH’s træner, [K1]. Dette skulle være sket, efter at håndboldspilleren [K2], i hvis lejlighed familien boede, forgæves havde bedt familien om at flytte.

[K1] og [K2] har klaget til Pressenævnet, idet de finder, at god presseskik er tilsidesat.

Pressenævnet udtaler:

Udsagnene i overskrifterne, lederen og artiklerne må forstås således, at [K1] personlig skulle have sat familien Janev ud af [K2]s lejlighed. Nævnet finder ikke, at der er belæg for denne påstand, som er agtelsesforringende i forhold til [K1]. Navnlig på grund af oplysningernes agtelsesforringende karakter finder nævnet, at Ekstra Bladets internetavis groft har handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtaler sin alvorlige kritik.

København, den 18. maj 2004.

Niels Grubbe, David Trads, Kaare R. Skou og Kirsten Dyregaard.”

Afgjort den 18. maj 2004.