Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kort over alle salgbare campingpladser:
Bilag 2 Kort over de enkelte campingpladser
Den fulde tekst

Lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Formålet med denne lov er at muliggøre udstykning, arealoverførsel og salg af statsligt ejede arealer, der er bortforpagtet eller udlejet med henblik på drift af campingpladser.

§ 2. De campingpladser, der er nævnt i bilag 1, kan udstykkes og sælges med de arealer, som fremgår af bilag 2.

Stk. 2. Arealerne kan alene udstykkes med henblik på videreførelse af den nuværende anvendelse som campingplads.

§ 3. Udstykning efter loven er ikke omfattet af forbud mod udstykning og arealoverførsel i § 8 og § 15, stk. 1, i lov om naturbeskyttelse og i § 12 i lov om skove.

§ 4. Loven træder i kraft den 1. februar 2018.

Givet på Amalienborg, den 23. januar 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Esben Lunde Larsen


Bilag 1

Kort over alle salgbare campingpladser:

Bilag 1


Bilag 2

Kort over de enkelte campingpladser

I. Børsmose Camping ved Oksbøl

Adresse: Børsmosevej 3, 6840 Oksbøl

Børsmose Camping er beliggende på del af matr. nr. 2n Børsmose By, Ål

Bilag 2

II. DCU-Camping Nærum

Adresse: Ravnebakken 5, 2850 Nærum

DCU-Camping Nærum er beliggende på del af matr. nr. 3ct, 3cz, 3d og 3cu Nærum By, Nærum

II. DCU-Camping Nærum

III. DCU-Flyvesandet Strand Camping

Adresse: Flyvesandsvej 37, 5450 Otterup

DCU-Flyvesandet Strand Camping er beliggende på en del af matr. nr. 35b Agernæs By, Krogsbølle

III. DCU-Flyvesandet Strand Camping

IV. Høve Camping

Adresse: Høve Stræde 17, 4550 Asnæs

Høve Camping er beliggende på en del af matr. nr. 2c Høve By, Asnæs

IV. Høve Camping

V. Vejers Strand Camping

Adresse: Vejers Sydstrand 3, 6853 Vejers Strand

Vejers Strand Camping er beliggende på hele matr. nr. 5i og 5fø og dele af matr. nr. 6n Vejers By, Oksby

V. Vejers Strand Camping

VI. Svinkløv Camping

Adresse: Svinkløvvej 541, 9690 Fjerritslev

Svinkløv Camping er beliggende på en del af matr. nr. 9o Hjortdal By, Hjortdal

VI. Svinkløv Camping

VII. Nordskoven Camping, Bornholm

Adresse: Antoinettevej 2, 3700 Rønne

Nordskoven Camping er beliggende på en del af matr. nr. 72b og 104ad samt en del af 104a, Knudsker

VII. Nordskoven Camping, Bornholm

VIII. Rødhus Klit Camping

Adresse: Rødhusmindevej 25, 9490 Pandrup

Rødhus Klit Camping er beliggende på en del af matr. nr. 90d Hune By, Hune

VIII. Rødhus Klit Camping

IX. DCU-Camping Rågeleje

Adresse: Hostrupsvej 2, 3210 Vejby

DCU-Camping Rågeleje er beliggende på matr. nr. 9bx, 9bt og 9bv Vejby By, Vejby

IX. DCU-Camping Rågeleje

X. Bunken Strand Camping

Adresse: Aalbækvej 288, 9982 Aalbæk

Bunken Strand Camping er beliggende på en del af matr. nr. 2b Starholm, Skagen

X. Bunken Strand Camping

XI. Sanddobberne Camping

Adresse: Kalundborgvej 28, 4534 Hørve

Sanddobberne Camping er beliggende på en del af matr. nr. 1eu Dragsholm Hgd., Fårevejle

XI. Sanddobberne Camping

XII. Marstal Camping

Adresse: Egehovedvej 1, 5960 Marstal

Marstal Camping er beliggende på en del af matr. nr. 215a Gudsgave, Marstal

XII. Marstal Camping

XIII. Tunø Teltplads

Adresse: Tunø Hovedgade 1, 8300 Odder

Tunø Teltplads er beliggende på en del af matr. nr. 60g Tunø By, Tunø

XIII. Tunø Teltplads

XIV. Blokhus By Camping

Adresse: Aalborgvej 62, 9492 Blokhus

Blokhus By Camping er beliggende på en del af matr. nr. 61b Hune By, Hune

XIV. Blokhus By Camping

XV. Nymindegab Camping

Adresse: Lyngtoften 12, Nymindegab, 6830 Nr. Nebel

Nymindegab Camping er beliggende på en del af matr. nr. 14b Lønne Præstegård, Lønne

XV. Nymindegab Camping

XVI. Silkeborg Sø Camping

Adresse: Århusvej 51, 8600 Silkeborg

Silkeborg Sø Camping er beliggende på en del af matr. nr. 150a, Silkeborg Markjorder

XVI. Silkeborg Sø Camping

XVII. Hærvejens Ro Camping

Adresse: Torvevej 2, 7362 Hampen

Hærvejens Ro Camping er beliggende på en del af matr. nr. 2cv Godrum, Vrads

XVII. Hærvejens Ro Camping

XVIII. Tranum Klit Camping

Adresse: Sandmosevej 525, 9460 Brovst

Tranum Klit Camping er beliggende på en del af matr. nr. 7a Nr. Bratbjerg, Tranum

XVIII. Tranum Klit Camping