Den fulde tekst
L 130
Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Justering af skoleydelse og indsættelse af bilag 2 til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager (LA)).
Fremsat skr 25/1 18
Lovf som fremsat 25/1 18
1.beh 2/2 18
Betænkning 20/2 18
2.beh 27/2 18
Lovf optrykt efter 2.beh 27/2 18 Tillæg H
3.beh 1/3 18
Lovf som vedt 1/3 18
Lov nr 170 af 6. marts 2018
Ordførere: (1.beh) Annette Lind (S), Marlene Harpsøe (DF), Anni Matthiesen (V), Jakob Sølvhøj (EL), Henrik Dahl (LA), Pernille Schnoor (ALT), Marlene Borst Hansen (RV), Brigitte Klintskov Jerkel (KF).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Merete Riisager).
Efter 1.beh henvist til Undervisningsudvalget(UNU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget gennemfører den del af finanslovsaftalen for 2018, hvor produktionsskoleydelsen hæves til niveauet for den kommende skoleydelse for ikkeforsørgere på den forberedende grunduddannelse. I overensstemmelse med finanslovsaftalen for 2018 indeholder lovforslaget således ikke det forsørgertillæg til skoleydelsen, som efter den politiske aftale om bedre veje til uddannelse og job påtænkes etableret med den kommende forberedende grunduddannelse.
Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, men at loven har virkning fra den 1. januar 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 101 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.