Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1263 af 28. november 2017 om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet foretages følgende ændring:

1. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning fra 1. januar 2018.

Banedanmark, den 12. februar 2018

Per Jacobsen

/ Kenneth Juul Andersen


Bilag 1

»Bilag 1

Satser for infrastrukturafgifter i 2018

1. Togkilometerafgift, bortset fra strækningerne Korsør – Nyborg og Øresundskyst – Svensk grænse, udgør 4,98 kr. pr. kørt togkilometer (ekskl. moms)

2. Broafgift for passage af Storebæltsforbindelsen udgør (ekskl. moms):

a) Passagertog: 5.870,70 kr. pr. tog.

b) Godstog: 6.579,90 kr. pr. tog.

3. Broafgift for passage af den danske del af Øresundsforbindelsen udgør (ekskl. moms):

a) Passagertog: 2.225,10 kr. pr. tog.

b) Godstog: 2.692,30 kr. pr. tog.«