Den fulde tekst
L 151
Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Opfølgning på fiskeripakken, Bierhvervsfiskernævnets sammensætning m.v.).
Af ministeren for fiskeri og ligestilling (Karen Ellemann (V)).
Fremsat skr 22/2 18
Lovf som fremsat 22/2 18
1.beh 1/3 18
Betænkning 2/5 18
2.beh 8/5 18
Lovf optrykt efter 2.beh 8/5 18 Tillæg H
3.beh 15/5 18
Lovf som vedt 15/5 18
Lov nr 736 af 8. juni 2018
Ordførere: (1.beh) Simon Kollerup (S), Ib Poulsen (DF), Erling Bonnesen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Carsten Bach (LA), Roger Courage Matthisen (ALT), Orla Østerby (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for fiskeri og ligestilling (Karen Ellemann).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Fødevareudvalget(MOF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget følger op på fiskeripakken, jf. »Beretning om en Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri«, som blev afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 7. december 2016 og tiltrådt af regeringen.
Forslaget gør det muligt for frivillige kystfiskerforeninger at drive erhvervsmæssigt fiskeri med et mindre fartøj for at skabe opmærksomhed, opretholde og videregive viden om et lokalt kystfiskeri.
Lovforslaget følger også op på en aftale om indsats mod kvotekoncentration, som blev indgået i november 2017, hvor det blev besluttet at skærpe kravene til at blive registreret som erhvervsfisker med A-status.
Herudover foreslås det at opdatere sammensætningen af Bierhvervsfiskernævnet.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 106 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.