Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2004 af satser på det sociale område

 

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2004 af satserne efter følgende love:

1)   Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 11. september 2002, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 398 28. maj 2003.

2)   Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 696 af 21. august 2002, som senest ændret ved § 5 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.

3)   Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003.

4)   Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 697 af 21. august 2002, som senest ændret ved § 14 i lov nr. 394 af 28. maj 2003.

5)   Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 26. august 2003.

6)   Lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 14. maj 2001, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 399 af 28. maj 2003.

7)   Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 14. maj 2001, som senest ændret ved § 9 i lov nr. 1090 af 17. december 2002.

8)   Lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 562 af 19. juni 2001, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 399 af 28. maj 2002.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de otte nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2004, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Vejledningen afløser vejledning nr. 116 af 18. november 2002 om regulering pr. 1. januar 2003 af satser på det sociale område, og vejledning nr. 108 af 23. september 2003 om regulering af satser i lejelovgivningen for 2004. Satserne i sidstnævnte vejledning er indarbejdet uændret i denne vejledning.

 

 

Socialministeriet, den 12. november 2003

P.M.V.
Finn Mortensen

/Aksel Meyer


Bilag 1

Indholdsfortegnelse

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

TABEL

1:

 

Børnetilskud

TABEL

2:

 

Børnebidrag

 

Lov om individuel boligstøtte

TABEL

3:

 

Individuel boligstøtte  –  lovens kapitler 1-3

TABEL

4:

 

Individuel boligstøtte  –  lovens kapitler 4-15

 

Lov om aktiv socialpolitik

TABEL

5:

 

Aktiv socialpolitik  –  efterlevelseshjælp

 

Lov om social pension – førtidspension

TABEL

6:

 

Førtidspension

TABEL

7:

 

Førtidspension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

TABEL

8:

 

Førtidspension  –  bidrag til ATP og SAP

 

Lov om social pension – førtidspension før 1.1.2003

TABEL

9:

 

Førtidspension før 1.1.2003  –  pension, invaliditetsydelse, tillæg

TABEL

10:

 

Førtidspension før 1.1.2003  –  varmetillæg

TABEL

11:

 

Førtidspension før 1.1.2003  –  bidrag til ATP og SAP

TABEL

12:

 

Førtidspension før 1.1.2003  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

 

Lov om social pension – folkepension

TABEL

13:

 

Folkepension

TABEL

14:

 

Folkepension  –  varmetillæg

TABEL

15:

 

Folkepension  –  tillæg efter overgangsbestemmelser

TABEL

16:

 

Folkepension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

 

Lov om social service

TABEL

17:

 

Social service  –  børn og unge, dagtilbud

TABEL

18:

 

Social service  –  børn og unge, tilskud til forældre

TABEL

19:

 

Social service  –  børn og unge, døgnophold

TABEL

20:

 

Social service  –  personlig og praktisk hjælp

TABEL

21:

 

Social service  –  voksne, botilbud

TABEL

22:

 

Social service  –  hjælpemidler og biler

TABEL

23:

 

Social service  –  grundtakster

 

Lov om leje

TABEL

24:

 

Privat leje

 

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene

TABEL

25:

 

Boligreguleringsloven

 

Lov om leje af almene boliger

TABEL

26:

 

Almen leje

 


 

Sats-tabeller

 

TABEL 1: Børnetilskud

 

kr. årlig

kr. kvartal

kr. én gang

1.

Ordinært børnetilskud (lov § 2)

4.156

1.039

-

2.

Ekstra børnetilskud (lov § 3)

4.228

1.057

-

3.

Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov § 4, stk. 3)

10.608

2.652

-

4.

Særligt børnetilskud, tillæg (lov § 4, stk. 5)

1.368

342

-

5.

Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb
(lov § 4, stk. 2)


21.216


5.304


-

6.

Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg,
(lov § 4, stk. 4)


2.736


684


-

7.

Flerbørnstilskud (lov § 10a) 1)

6.840

1.710

-

8.

Adoptionstilskud (lov § 10b)

-

-

39.429

9.

Særligt børnetilskud til udd.søg. forældre (lov § 10c)

5.452

1.363

-

10.

Indtægtsgrænse, 10%-nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (lov § 10c)


109.100


-


-

11.

Indtægtsgrænse, 10%-nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger (lov § 10c)


163.600


-


-

1)   Lovforslag om ændring af flerbørnstilskuddet er under behandling i Folketinget.

 

 

 

TABEL 2: Børnebidrag

 

kr. årlig

kr. halvår

kr. mdl.

kr. én gang

1.

Normalbidrag til børn, grundbeløb (lov § 14)

10.608

5.304

-

-

2.

Normalbidrag til børn, tillæg (lov § 14)

1.368

684

-

-

3.

Normalbidrag ved fødsel (lov § 15)

-

-

-

607

4.

Normalbidrag omkring fødsel (lov § 15)

-

-

1.058

-

Efterregulering (lov § 25a, stk. 3)

5.

Udbetaling januar 2004

-

-

-

0

6.

Udbetaling februar 2004

-

-

-

28

7.

Udbetaling marts 2004

-

-

-

56

8.

Udbetaling april 2004

-

-

-

84

9.

Udbetaling maj 2004

-

-

-

112

10.

Udbetaling juni 2004

-

-

-

140

 


 

 

TABEL 3: Individuel boligstøtte  –  lovens kapitler 1-3 1)

 

kr. årlig

pct.

 

 

 

 

1) Socialministeren fremsætter den 14. november 2003 lovforslag om bl.a. satser i lov om individuel boligstøtte for 2004. Satserne for 2004 vil blive oplyst i en senere vejledning.

 

 

 

TABEL 4: Individuel boligstøtte  –  lovens kapitler 4-15 1)

 

kr. årlig

 

 

 

1) Socialministeren fremsætter den 14. november 2003 lovforslag om bl.a. satser i lov om individuel boligstøtte for 2004. Satserne for 2004 vil blive oplyst i en senere vejledning.

 

 

 

TABEL 5: Aktiv socialpolitik  –  efterlevelseshjælp

 

kr.

Ydelser (lov § 85 a) 1)

1.

Engangsbeløb v. årsindtægt under kr. 180.082

11.255

2.

Engangsbeløb ved årsindtægt 180.082 – 191.336

10.129

3.

Engangsbeløb ved årsindtægt 191.337 – 202.591

9.004

4.

Engangsbeløb ved årsindtægt 202.592 – 213.846

7.878

5.

Engangsbeløb ved årsindtægt 213.847 – 225.101

6.752

6.

Engangsbeløb ved årsindtægt 225.102 – 236.356

5.628

7.

Engangsbeløb ved årsindtægt 236.357 – 247.611

4.503

8.

Engangsbeløb ved årsindtægt 247.612 – 258.866

3.377

9.

Engangsbeløb ved årsindtægt 258.867 – 270.121

2.251

10.

Engangsbeløb ved årsindtægt 270.122 – 281.374

1.126

Beregningsgrundlag (lov § 85 a) 1)

11.

I indtægtsopgørelsen indgår formue(rettigheder) over

112.550

12.

Beløb opgjort efter punkt 11 medregnes med

30%

1) Jf bkg. nr. 200 af 22. marts 2000.

 


 

 

TABEL 6: Førtidspension

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Førtidspension, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 8)

166.740

13.895

2.

Førtidspension, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 8)

141.720

11.810

 

 

TABEL 7: Førtidspension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

 

kr. årlig

pct.

Fradragsbeløb

1.

Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 9)


141.720


-

2.

Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)


184.600


-

3.

Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever er pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)


279.000


-

4.

Fradrag, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 10)

56.700

-

5.

Fradrag, gifte/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 10)

90.000

-

Nedsættelse

6.

Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 32 c, stk. 1)

-

30

7.

Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag, ægtefælle/samlever har ret til pension (lov § 32 c, stk. 1)


-


15

Bortfaldsgrænser

8.

Indtægt – bortfald af førtidspension, enlig

612.500

-

9.

Indtægt – bortfald af førtidspension, gift/samlevende med pensionist


1.034.800


-

10.

Indtægt – bortfald af førtidspension, gift/samlevende med ikke-pensionist


562.400


-

11.

Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige (1/40 af førtidspensionen)

4.164

-

12.

Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre (1/40 af førtidspensionen)

3.540

-

 


 

 

TABEL 8: Førtidspension  –  bidrag til ATP og SAP  1)

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 a)

-

74

2.

Obligatorisk ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 a)

-

149

3.

Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 b)

1.524

127

4.

Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 b)

3.060

255

1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SAP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension.

 

 

TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003  –  pension, invaliditetsydelse, tillæg 1)

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Grundbeløb (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 1)

55.776

4.648

2.

Pensionstillæg, reelt enlige (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 3)

56.148

4.679

3.

Pensionstillæg, andre (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 3)

26.208

2.184

4.

Invaliditetsbeløb, ægtef. inv.beløb/ydelse (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 7)  

23.112

1.926

5.

Invaliditetsbeløb, andre (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 7)

27.132

2.261

6.

Invaliditetsydelse, ægtef. inv.beløb/ydelse (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 8)


22.176


1.848

7.

Invaliditetsydelse, andre (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 8)

27.300

2.275

8.

Erhvervsudygtighedsbeløb, ægtef. høj.fp. (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 9)

27.096

2.258

9.

Erhvervsudygtighedsbeløb, andre (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 9)

37.452

3.121

10.

Førtidsbeløb (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 10)

14.184

1.182

11.

Bistandstillæg (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 11)

28.344

2.362

12.

Plejetillæg (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 12)

56.568

4.714

13.

Husligt bistandstillæg (lov § 72)

10.020

835

14.

Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist./pl.tillæg dec. 93 (lov § 72b)

30.792

2.566

15.

Ægteskabstillæg 2)

7.392

616

16.

Tillæg pr. 0,1 over 34,2 pct. kommuneskat, enlige (gl-lov § 72c)

59

-

17.

Tillæg pr. 0,1 over 34,2 pct. kommuneskat, andre (gl-lov § 72c)

34

-

18.

Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, gifte (gl-lov § 14, stk. 5) 3)

166.556

-

19.

Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, enlige (gl-lov § 14, stk. 5) 3)

111.037

-

20.

Forsørgelsesgrundlag, indt.gr. forhøj. pr. barn (gl-lov § 14, stk. 5) 3)

10.608

-

21.

Formuegrænse, helbredstillæg (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 13)

54.600

-

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003. Lovhenvisningerne ( »gl-lov « ) gælder   bestemmelserne i den form de havde indtil 1. januar 2003, jf. § 6, stk. 4, i lov nr. 285 af 25. april 2001, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 1072 af 17. december 2002.

2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

3) Jf. § 15 og § 16, stk. 3, i bkg. nr. 112 af 19. februar 2001, som senest ændret ved bkg. nr. 1186 af 17. december 2002.

 

 

TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003  –  varmetillæg 1)

 

Gift/samlevende 2)
årlig

Enlig 2)
årlig

1.

Egenbetaling ved varmetillæg (gl-lov § 17, stk. 1) 3)

5.400 kr.

3.600 kr.

Grænser for varmetillæg (gl-lov § 17, stk. 1) 3)

2.

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

5.401-10.000 kr.

3.601-10.000 kr.

3.

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)

10.001-13.100 kr.

10.001-13.100 kr.

4.

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

13.101-16.200 kr.

13.101-16.200 kr.

5.

Forhøj. maks. bereg.grundlag pr. voksen over to

4.900 kr.

4.900 kr.

Petroleumstillæg

6.

Petroleumstillæg, pr. liter (gl-lov § 17, stk. 3) 4)

262,50 øre

262,50 øre

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003. Lovhenvisningerne ( »gl-lov « ) gælder   bestemmelserne i den form de havde indtil 1. januar 2003, jf. § 6, stk. 4, i lov nr. 285 af 25. april 2001, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 1072 af 17. december 2002.

2) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 914 af 16. december 1998.

3) Jf. kap. 6 i bkg. nr. 112 af 19. februar 2001, som senest ændret ved bkg. nr. 1186 af 17. december 2002.

4) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 701 af 28. september 1998, som senest ændret ved lov nr. 395 af 6. juni 2002, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 643 af 27. august 1998, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 393 af 6. juni 2002.

 


 

TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003  –  bidrag til ATP og SAP  1)2)

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 a)

-

74

2.

Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 a)

-

149

3.

Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 b)

1.524

127

4.

Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 b)

3.060

255

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SAP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension.

 

 

TABEL 12: Førtidspension før 1.1.2003  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser 1)

 

kr. årlig

pct.

Fradragsbeløb

1.

Fradrag ved grundbeløb, enlig (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 2, 2. pkt.)

237.000

-

2.

Fradrag ved grundbeløb, gift (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 2, 2. pkt.)

160.700

-

3.

Fradrag gift/samlevende med ikke-pensionist, indtægtsgrænse
(gl-lov § 49, stk. 1, nr. 4)


163.600


-

4.

Fradrag ved pensionstillæg, enlig 2) (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 5)

52.300

-

5.

Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende 2) (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 5)


105.000


-

6.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig 2) (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 6)


15.100


-

7.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende 2) (gl-lov § 49, stk. 1, nr. 6)


29.900


-

Nedsættelse

8.

Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (gl-lov § 31, stk. 1, 2. pkt.)


-


60

9.

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever 2) har ret til pensionstillæg, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (gl-lov § 31, stk. 2)


-


15

10.

Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (gl-lov § 31, stk. 2)


-


30

11.

Personlig tillægspct., gift/samlevende 2) , nedsættelse for hver 751 kr. i indtægtsgrundlaget (gl-lov § 31, stk. 3)


-


1

12.

Personlig tillægspct., enlig 2) , nedsættelse for hver 372 kr. i indtægtsgrundlaget (gl-lov § 31, stk. 3)


-


1

Bortfaldsgrænser 3)

13.

Indtægt – bortfald af grundbeløb, enlig

329.900

-

14.

Indtægt – bortfald af grundbeløb, gift

253.600

-

15.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig 2) , tilkendt før 1.3.99

139.600

-

16.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig 2)

239.400

-

17.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende 2) med pensionist


279.700


-

18.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende 2) med ikke-pensionist


192.300


-

19.

Indtægt – bortfald af pensions- og ægteskabstillæg

217.000

-

20.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, enlig 2)

52.300

-

21.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende 2)

105.000

-

22.

Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet)

1.392

-

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003. Lovhenvisningerne ( »gl-lov « ) gælder   bestemmelserne i den form de havde indtil 1. januar 2003, jf. § 6, stk. 4, i lov nr. 285 af 25. april 2001, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 1072 af 17. december 2002.

2) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 914 af 16. december 1998.

3) Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke fratrukket.

 

 

TABEL 13: Folkepension

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1)

55.776

4.648

2.

Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3)

56.148

4.679

3.

Pensionstillæg, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 3)

26.208

2.184

4.

Tillæg pr. 0,1 over 34,2 pct. kommuneskat, enlige (lov § 72c)

59

-

5.

Tillæg pr. 0,1 over 34,2 pct. kommuneskat, andre (lov § 72c)

34

-

6.

Formuegrænse, helbredstillæg (lov § 49, stk. 1, nr. 7)

54.600

-

 

 

TABEL 14: Folkepension  –  varmetillæg

 

Gift/samlevende 1)
årlig

Enlig 1)
årlig

1.

Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 14, stk. 2) 2)

5.400 kr.

3.600 kr.

Grænser for varmetillæg (lov § 14, stk. 2) 2)

2.

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

5.401-10.000 kr.

3.601-10.000 kr.

3.

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)

10.001-13.100 kr.

10.001-13.100 kr.

4.

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

13.101-16.200 kr.

13.101-16.200 kr.

5.

Forhøj. maks. bereg.grundlag pr. voksen over to

4.900 kr.

4.900 kr.

Petroleumstillæg

6.

Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 14, stk. 3) 3)

262,50 øre

262,50 øre

1) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 914 af 16. december 1998.

2) Jf. kap. 6 i bkg. nr.866 af 23. oktober 2002, som ændret ved bkg. nr. 1185 af 17. december 2002.

3) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 701 af 28. september 1998, som senest ændret ved lov nr. 395 af 6. juni 2002, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 643 af 27. august 1998, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 393 af 6. juni 2002.

 

 

TABEL 15: Folkepension  –  tillæg efter overgangsbestemmelser

 

kr. årlig

kr. mdl.

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov § 69, stk. 1)

1.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 67 år

984

82

2.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 70 år

2.148

179

3.

Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år

984

82

4.

Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år

2.148

179

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov § 69, stk. 2)

5.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 67 år

3.036

253

6.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 70 år

4.380

365

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov § 69, stk. 2)

7.

Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år

3.036

253

8.

Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år

4.380

365

Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 - 1/1-84 (lov § 69, stk. 3) 1)

9.

Opsættelse 1/2 år

2.784

232

10.

Opsættelse 1 år

5.580

465

11.

Opsættelse 1 1/2 år

8.364

697

12.

Opsættelse 2 år

11.160

930

13.

Opsættelse 2 1/2 år

13.944

1.162

14.

Opsættelse 3 år

16.728

1.394

Diverse tillæg

15.

Invaliditetstillæg (lov § 71)

6.012

501

16.

Husligt bistandstillæg (lov § 72)

10.020

835

17.

Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist./pl.tillæg dec. 93 (lov § 72b)

30.792

2.566

18.

Ægteskabstillæg 2)

7.392

616

1) Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.

2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.


 

TABEL 16: Folkepension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

 

kr. årlig

pct.

Fradragsbeløb

1.

Fradrag ved grundbeløb (§ 49, stk. 1, nr. 2)

237.000

-

2.

Fradrag gift/samlevende med ikke-pensionist, indtægtsgrænse (lov § 49, stk. 1, nr. 4)


163.600


-

3.

Fradrag ved pensionstillæg, enlig 1) (lov § 49, stk. 1, nr. 5)

52.300

-

4.

Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende 1) (lov § 49, stk. 1, nr. 5)


105.000


-

5.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig 1) (lov § 49, stk. 1, nr. 6)


15.100


-

6.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende 1) (lov § 49, stk. 1, nr. 6)


29.900


-

Nedsættelse

7.

Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 1)


-


30

8.

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever 1) har ret til pensionstillæg, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)


-


15

9.

Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)


-


30

10.

Personlig tillægspct., gift/samlevende 1) , nedsættelse for hver 751 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)


-


1

11.

Personlig tillægspct., enlig 1) , nedsættelse for hver 372 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)


-


1

Bortfaldsgrænser

12.

Indtægt – bortfald af grundbeløb

422.900

-

13.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig, tilkendt før 1.3.99

139.600

-

14.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig

239.400

-

15.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende med pensionist


279.700


-

16.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende med ikke-pensionist


192.300


-

17.

Indtægt – bortfald af pensions- og ægteskabstillæg

217.000

-

18.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, enlig

52.300

-

19.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende

105.000

-

20.

Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet)

1.392

-

1) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 914 af 16. december 1998.

 


 

TABEL 17: Social service  –  børn og unge, dagtilbud

 

 

kr. årlig

pct.

Dagtilbud (lov § 15) 1) 2)

1.

Indtægt under 124.901 kr., fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter


-


30

2.

Indtægt 124.901-127.663 kr., fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter


-


28,5

3.

Indtægt 127.664-387.400 kr., reduktion i fripladstilskud i procentpoint for hver 2.763 kr. stigning i indtægten


-


0,3

4.

Indtægt 387.401 og over, fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter


-


0

5.

Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét

7.000

-

6.

Søskendetilskud ved dyreste plads (dyreste grundtilskud)

-

0

7.

Søskendetilskud ved øvrige pladser i opholdskommunen, i pct. af egenbetaling efter grundtilskud og fripladstilskud


-


50

8.

Søskendetilskud ved øvrige pladser i udførerkommunen, søskendetilskud i pct. af forskellen mellem samlet tilskud (grundtilskud og evt. fripladstilskud) og den billigste af a) eller b), hvor a) er den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads til den pågældende aldersgruppe i opholdskommunen og b) er bruttodriftsudgiften pr. plads i det konkrete dagtilbud i udførerkommunen.-50

9.

Dagtilbud, reduktion af grundtilskud ved pasningsgaranti i opholdskommunen i pct. af bruttodriftsudgifterne.


-


3

Klubtilbud (lov § 22) 3) 4)

10.

Indtægt under 124.901 kr., egenbetaling i pct. af fuld takst.

-

0

11.

Indtægt 124.901-127.663 kr., egenbetaling i pct. af fuld takst.

-

5

12.

Indtægt 127.664-387.400 kr., forhøjelse af egenbetalingen for hver 2.763 kr. stigning i indtægten


-


1

13.

Indtægt 387.401 og over, egenbetaling i pct. af fuld takst.

 

100

14.

Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét

7.000

-

15.

Søskenderabat, dyreste plads, betaling i pct. af normal betaling

-

100

16.

Søskenderabat, øvrige pladser, betaling i pct. af normal betaling

-

50

1) Jf. bkg. af 6. november 2003 om kommunens tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud m.v.

2) Ved dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen beregnes fripladstilskudsprocenten på grundlag af den billigste af a) eller b), hvor a) er opholdskommunens gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads til den pågældende aldersgruppe og b) er bruttodriftsudgiften pr. plads i det konkrete dagtilbud i udførerkommunen.

3) Jf. bkg. af 6. november 2003 om kommunens tilskud til brug for klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

4) Ved klubtilbud beslutter den enkelte kommune, om søskendetilskud skal ydes.

 


 

 

TABEL 18: Social service  –  børn og unge, tilskud til forældre

 

 

kr. årlig

kr. mdl.

pct.

Privat pasning (lov § 15, stk. 6, og § 26, stk. 4)

1.

Tilskudsmaksimum i forhold til pasningsudgiften (maks. tre tilskud pr. husstand)


-


-


70

2.

Tilskudsmaksimum i forhold til billigste, alderssvarende dagtilbudsplads (nettodriftsudgift)


-


-


85

3.

Søskendetilskud ved brug af privat pasning efter § 26, i pct. af søskendetilskud til det billigste alderssvarende dagtilbud--85

Pasning af egne børn (lov § 26 a)

4.

Tilskudsmaksimum (maks. tre tilskud pr. husstand)

167.906

-

-

5.

Tilskudsmaksimum pr. barn i forhold til billigste, alderssvarende dagtilbudsplads (nettodriftsudgift)


-


-


85

Børnepasningsorlov

6.

Supplerende tilskud, maksimalt (lov § 27, stk. 2)

35.000

-

-

7.

Beskæftigede orlovshavere, tilskud + orlovsydelse i pct. af indtægt, maksimum (lov § 27, stk. 3)

 

-

 

-


80

8.

Ledige orlovshavere, tilskud + orlovsydelse, maksimum (lov § 27, stk. 4)


167.906


-


-

9.

Særligt supplerende tilskud til enlige med børnepasnings-orlov ved manglende dagtilbudsplads (§ 27a, stk. 3)


33.818


 

-

10.

Særligt supplerende tilskud, tilskud + orlovsydelse i pct. af indtægt, maksimum (§ 27a, stk. 4)

 

-

 

-


80

Merudgiftsydelse

11.

Standardbeløb, beregningsgrundlag (lov § 28, stk. 2)

-

2.376

-

12.

Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 (lov § 28, stk. 3)

-

297

-

13.

Minimum, merudgifter (lov § 28, stk. 3)

-

3.564

-

Tabt arbejdsfortjeneste (lov § 29, stk. 2) 1)

14.

Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering

-

-

2,9

15.

Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse

-

-

1,0

16.

Ophørstillæg, pct. af sidste 12 måneders bruttoydelse

-

-

12,5

1) Jf. §§ 10-12 i bkg. nr. 146 af 6. marts 2003.

 


 

TABEL 19: Social service  –  børn og unge 1) , døgnophold

 

 

kr. årlig

kr. døgn

Formidlet døgnophold, kost og logi (lov § 50)

1.

Under 10 år, pr. barn

-

132

2.

Over 10 år, pr. barn

-

139

3.

For 3. og 4. barn/ung uanset alder

-

123

Formidlet døgnophold, døgninstitution, betaling (lov § 52) 2)

4.

Indtægtsgrænse

100.700

-

5.

Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbørnebidrag)

19.960

-

6.

Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbørnebidrag)

39.920

-

1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 2.

2) Jf. bkg. nr. 1093 af 8. december 2000.

 

 

TABEL 20: Social service  –  personlig og praktisk hjælp

 

 

kr. årlig

kr. mdl.

kr. time.

Midlertidig personlig og praktisk hjælp (lov § 65, stk. 3, § 82) 1)

1.

Fradragsbeløb, enlige

112.800

-

-

2.

Fradragsbeløb, ægtepar

169.300

-

-

3.

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige

31.824

-

-

4.

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar

10.608

-

-

5.

Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag

-

-

0,00

6.

Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag

-

-

3,00

7.

Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401

-

-

1,00

8.

Maksimal betaling

-

-

100,00

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lov § 103 a)

9.

Løn

-

15.889

-

Pasning af døende (lov § 105)

10.

Plejevederlag, maksimum

-

-

129,85

1) Jf. bkg. nr. 26 af 14. januar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 1183 af 17. december 2002.

 


 

TABEL 21: Social service  –  voksne, botilbud

 

 

kr. årlig

kr. mdl.

pct.

Betaling ved botilbud (lov §§ 83, 95) 1) 2)

1.

Servicebetaling, mellemste førtidspension

9.048

754

-

2.

Servicebetaling, højeste førtidspension

18.132

1.511

-

3.

Betalingsandel af boligomkostninger

-

-

10

4.

Betalingsandel af indkomst op til 145.600 kr.

-

-

10

5.

Betalingsandel af indkomst over 145.600 kr.

-

-

20

6.

Nedsæt. indk.grl., reelt enlige pensionister

31.700

-

-

7.

Nedsæt. komp.beløb ved indkomst under 133.400 kr.

500

-

-

8.

Nedsæt. komp.beløb ved indkomst på/over 133.400 kr.

1.000

-

-

9.

1 pct. nedsættelse af 25 pct-rabatten

3.761

-

-

1) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler, jf. lovens § 140, stk. 1.

2) Jf. bkg. nr. 91 af 6. februar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 482 af 19. juni 2002, og bkg. nr. 512 af 24. juni 2002, som ændret ved bkg. nr. 1184 af 17. december 2002.

 

 

TABEL 22: Social service  –  hjælpemidler og biler

 

 

kr. årlig

kr. én gang

Støtte til diverse hjælpemidler (lov § 97, stk. 5 og 7) 1)

1.

Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling

-

660

2.

Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling

-

350

3.

Almindeligt fodtøj, tilskud

-

970

4.

Høreapparat, maksimalt tilskud

-

5.310

Prisliste fra John F. Kennedy Instituttet – Statens Øjenklinik
(lov § 97, stk. 7)
1)2)

5.

Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige

-

735

6.

Natkikkert

-

3.550

7.

Lupbriller

-

3.600

8.

Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer

-

6.450

9.

Brilleglas og stel, almindelige styrker

-

2.900

10.

Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker

-

3.700

11.

Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende

 

-


1.550

12.

Medicinske filterglas med styrke

-

3.850

13.

Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve 3)

-

3.450

14.

Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser 3)

-

6.000

15.

Akryløjenproteser

-

5.050

Støtte til køb af bil (lov § 99, stk. 1 og 3) 4)

16.

Bilstøtte, lån, max

-

136.000

17.

Bilstøtte, indkomstgrundlag

163.000

-

18.

Bilstøtte, automatgear

-

19.000

1) Jf. bkg. nr. 195 af 20. marts 2003.

2) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for amtskommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan findes på John F. Kennedy Instituttet - Statens Øjenkliniks hjemmeside www.visaid.dk.)

3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår.

4) Jf. bkg. nr. 122 af 19. februar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 1180 af 17. december 2002.


 

TABEL 23: Social service  –  grundtakster

 

 

kr. årlig

Grundtaksten efter lovens § 131a, stk. 1

1.

Særlige dag- og klubtilbud efter §§ 16 og 23

308.900

2.

Døgnophold for børn og unge under 18 år efter § 40 b

425.800

3.

Familiebehandling for første barn eller ung efter § 40 b

425.800

4.

Familiebehandling for hver yderligere person efter § 40 b, uanset om denne er barn, ung eller voksen


212.800

5.

Døgnophold for unge over 18 år efter § 40 b

307.800

6.

Tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje m.v. efter § 77

307.800

7.

Amtskommunale tilbud efter § 87, stk. 3, og § 88, stk. 2, 1. pkt., og inklusive udgifter afholdt efter § 89


66.600

8.

Ophold i amtskommunale boformer efter §§ 92 og 93 eller i boliger, der er oprettet af eller efter aftale med amtskommunen efter § 115, stk. 4, jf. § 105, stk. 2, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. dog nr. 11307.800

9.

Boligindretning m.v. efter § 102

109.200

10.

Ophold i plejehjem eller beskyttede boliger efter § 140, stk. 1

307.800

Grundtaksten efter lovens § 131c, stk. 1

11.

Længerevarende døgntilbud til stofmisbrugere

109.200

 

 

TABEL 24: Privat leje

 

kr. årlig

kr. én gang

1.

Afsæt. til indvendig vedligeholdelse, pr m 2 (lov § 22, stk. 1)

35

-

2.

Gebyr for kommuners udlæg ved el-, varme- og vandforsyning (lov § 45, stk. 5, § 46 b, stk. 2, § 46 q, stk. 2)


-


122

3.

Godtgørelse ved råderet (lov § 62 a, stk. 5)

 

 

 

- Egenbetaling ved godtgørelse

-

12.211

 

- Maksimum for godtgørelse

-

36.632

 

- Minimum for godtgørelse

-

2.442

4.

Afsæt. til forbedring, pr. m 2 (lov § 63 a, stk. 1)

18

-

5.

Maksimum for beløb til beboerrepræsentation (lov § 64, stk. 10) 1)

275

-

6.

Maksimum lejeforhøjelse ved beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder


78


-

7.

Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov § 93, stk. 2)

-

122

1) Jf. § 4, stk. 4, i bkg. nr. 709 af 9. september 1997.

 


 

TABEL 25: Boligreguleringsloven

 

 

kr. årlig

kr. én gang

pct.

1.

Beløbsgrænser for, hvornår et lejemål anses for gennemgribende forbedret (lov § 5, stk. 2)

 

 

 

 

- Værdiforøgelse pr. m 2 overstiger:

-

1.773

-

 

- Værdiforøgelse pr. lejemål overstiger:

-

202.776

-

2.

Tillæg til afkast (lov § 9, stk. 7)

-

-

2,3

3.

Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov § 18, stk. 1)

-

-

2,3

4.

Regulering, udvendig vedligeholdelse, supplement for ældre ejendomme (lov § 18 b, stk. 1)


-


-


2,3

5.

Grænse for forhåndsgodkendelse af forbedringsarbejder, maksimum lejeforhøjelse pr. m 2 (lov § 23, stk. 1)


78


-


-

6.

Grænse for udløsning af erstatningsboligforpligtelse, maksimum lejeforhøjelse pr. m 2 (lov § 26, stk. 1)


155


-


-

7.

Gebyr for sager til huslejenævn (lov § 39, stk. 1)

-

115

-

8.

Gebyr for sager til ankenævn (lov § 44, stk. 4)

-

129

-

 

 

TABEL 26: Almen leje

 

kr. én gang

1.

Godtgørelse for forbedringer (lov § 42) 1)

 

 

- Egenbetaling ved godtgørelse

6.274

 

- Maksimum for godtgørelse

43.911

 

- Minimum for godtgørelse

2.508

2.

Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov § 90, stk. 2)

115

3.

Gebyr for indbringning af sager for beboerklagenævn (lov § 102, stk. 1)

115

1)     Jf. § 86, stk. 5, i bgk. nr. 1103 af 13. december 2000, som ændret ved bkg. nr. 1191 af 17. december 2002.