Den fulde tekst
L 161
Forslag til lov om forsøg med et socialt frikort.
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado ()).
Fremsat skr 28/2 18
Lovf som fremsat 28/2 18
1.beh 20/3 18
Betænkning 3/5 18
2.beh 15/5 18
Lovf optrykt efter 2.beh 15/5 18 Tillæg H
3.beh 31/5 18
Lovf som vedt 31/5 18
Lov nr 689 af 8. juni 2018
Ordførere: (1.beh) Troels Ravn (S), Karin Nødgaard (DF), Carl Holst (V), Pernille Skipper (EL), Laura Lindahl (LA), Torsten Gejl (ALT), Marianne Jelved (RV), Trine Torp (SF), Orla Østerby (KF).
Ministre: (1.beh) børne- og socialministeren (Mai Mercado).
Efter 1.beh henvist til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Forslaget indebærer, at der indføres en 2-årig forsøgsordning, hvor borgere med særlige sociale problemer kan ansøge kommunen om at få et socialt frikort, der giver dem mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året ved arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder m.v. Indtægten på det sociale frikort indgår ikke i vurderingen af retten til offentlige indkomstafhængige ydelser, f.eks. kontanthjælp, og vil ikke skulle fradrages i den slags ydelser.
Forslaget udmønter en aftale om satspuljen på børne- og socialområdet (2018-2021), som regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået.
Børne- og socialministeren bestemmer, hvornår loven skal træde i kraft.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 103 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.