Den fulde tekst
L 164
Forslag til lov om Forsyningstilsynet.
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt (V)).
Fremsat skr 28/2 18
Lovf som fremsat 28/2 18
1.beh 16/3 18
Betænkning 3/5 18
2.beh 8/5 18
Lovf optrykt efter 2.beh 8/5 18 Tillæg H
3.beh 17/5 18
Lovf som vedt 17/5 18
Lov nr 690 af 8. juni 2018
Ordførere: (1.beh) Per Husted (S), Mikkel Dencker (DF), Thomas Danielsen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV), Orla Østerby (KF).
Ministre: (1.beh) energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
Efter 1.beh henvist til Energi- Forsynings- og Klimaudvalget(EFK).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslagets formål er at etablere et forsyningstilsyn for at skabe et mere effektivt tilsyn med el-, gas- og varmesektoren. Forsyningstilsynet skal bl.a. overtage det nuværende Energitilsyns opgaver, og sagsforberedelse og beslutningskompetence integreres hermed i én organisation under ledelse af en uafhængig direktør med ansvar for hele tilsynsorganisationen.
Lovforslaget er en opfølgning på en politisk aftale om et stærkt forsyningstilsyn mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra oktober 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 86 (S, DF, V, LA, RV, SF og KF), imod stemte 15 (EL og ALT), hverken for eller imod stemte 0.