Den fulde tekst
L 175
Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og søloven. (Skærpede regler for sejlads med speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer m.v.).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen ()).
Fremsat skr 28/2 18
Lovf som fremsat 28/2 18
1.beh 15/3 18
Betænkning 12/4 18
2.beh 19/4 18
Lovf optrykt efter 2.beh 19/4 18 Tillæg H
3.beh 24/4 18
Lovf som vedt 24/4 18
Lov nr 374 af 1. maj 2018
Ordførere: (1.beh) Erik Christensen (S), Jan Erik Messmann (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Henning Hyllested (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Ida Auken (RV), Anders Johansson (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget giver politiet bedre muligheder for at konfiskere et fartøj, bl.a. på grund af vanvidssejlads.
Lovforslaget indfører desuden en obligatorisk ansvarsforsikring. Er der ikke tegnet en forsikring, må man ikke benytte fartøjet. Den obligatoriske ansvarsforsikring skal dække både personskade og skade på ting. Personskade og tab af forsørger omfattes af såkaldt objektivt ansvar. Erstatning vil således ikke være afhængig af, om der er noget at bebrejde føreren af fartøjet. Forslaget retter sig mod vandscootere og speedbåde med en skroglængde under 15 m.
Formålet er at skærpe sikkerheden ved sejlads med vandscootere og mindre speedbåde og at forbedre muligheden for erstatning for personer, der kommer til skade i forbindelse med en ulykke til søs forvoldt af en vandscooter eller speedbåd.
De nye regler skal træde i kraft den 15. maj 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.