Den fulde tekst
L 153
Forslag til lov om ændring af byggeloven. (Henlæggelse af afgørelseskompetencer vedrørende brandmæssige forhold til § 60-selskaber, pristalsregulering af byggesagsgebyr m.v.).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen (LA)).
Fremsat skr 28/2 18
Lovf som fremsat 28/2 18
1.beh 20/3 18
Betænkning 17/5 18
2.beh 22/5 18
3.beh 29/5 18
Lovf som vedt 29/5 18
Lov nr 734 af 8. juni 2018
Ordførere: (1.beh) Mette Reissmann (S), Jan Erik Messmann (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Henning Hyllested (EL), Villum Christensen (LA), Roger Courage Matthisen (ALT), Andreas Steenberg (RV), Kirsten Normann Andersen (SF), Anders Johansson (KF).
Ministre: (1.beh) transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
Efter 1.beh henvist til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Forslaget giver kommunen mulighed for at lade beredskaberne træffe afgørelse om visse ulovlige forhold efter byggeloven vedrørende brandsikkerhed. Forslaget præciserer derudover muligheden for årligt at pristalsregulere byggesagsgebyrer. Endelig kan ministeren efter forslaget fastsætte bestemmelser om straf for overtrædelse af byggevareforordningen.
Formålet med forslaget er at styrke sammenhængen mellem brandreguleringen i byggeloven og de kommunale beredskabers virke.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 106 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.