Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

(Ophævelse af revisionsbestemmelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1284 af 9. december 2014 om medarbejderinvesteringsselskaber, som ændret ved § 5 i lov nr. 631 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. § 48, 2. pkt., ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

Givet på Amalienborg, den 6. marts 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Brian Mikkelsen