Den fulde tekst
B 84
Forslag til folketingsbeslutning om lokale folkeafstemninger om kunst i det offentlige rum og omlægning af systemet med hædersydelse.
Af Alex Ahrendtsen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Morten Marinus (DF), Jan Erik Messmann (DF), Karin Nødgaard (DF), Peter Skaarup (DF).
Vedrørende: Kulturministeriet.
Fremsat skr 2/3 18
Forsl som fremsat 2/3 18
1.beh 10/4 18
Betænkning 16/5 18
2.beh 29/5 18
Ordførere: (1.beh) Orla Hav (S), Alex Ahrendtsen (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Britt Bager (V), Søren Søndergaard (EL), Leif Mikkelsen (LA), Rasmus Nordqvist (ALT).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Mette Bock).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget (KUU).
Det foreslås at indføre lokale folkeafstemninger om kunst i det offentlige rum, at afskaffe støtten til udenlandske kunstaktiviteter og at erstatte hædersydelser med en hæderspris. Formålet er at lave en mere nutidig indretning af den statslige kunststøtte, der skal sikre et mere mangfoldigt kunststøttesystem, som i sidste ende vil styrke befolkningens opbakning til at støtte dansk kunst og kultur.
Afstemning:
Forslaget blev forkastet. For stemte 22 (DF), imod stemte 82 (S, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), hverken for eller imod stemte 0.