Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om B-streptokok mastitis hos kvæg

I bekendtgørelse nr. 225 af 17. marts 2005 er der fastsat regler om mastitisovervågning. I denne vejledning uddybes nogle af bekendtgørelsens regler.

Overvågning af B-streptokokker i mælkeleverende kvægbesætninger

Overvågning af B-streptokokker foretages ved minimum en årlig tankmælksundersøgelse af leverandørmælk på et af Fødevarestyrelsen godkendt laboratorium.

Analyse af en mælkeprøve for B-streptokokker kan foretages ved dyrkning eller PCR-metode.

Udpegning af B-streptokok positive kvægbesætninger

En besætning kan udpeges som smittet med B-streptokok mastitis ved:

Påvisning af B-streptokokker i en leverandørmælkeprøve, der ikke efterfølges af to efterfølgende leverandørmælkeprøver begge med negativt resultat udtaget indenfor de følgende 30 dage fra resultatet af den positive prøve. En leverandørmælkeprøve er positiv ved PCR-metoden, hvis resultatet er lavere end Ct 40.

Påvisning af B-streptokokker ved dyrkning eller PCR-metode i en indsendt mælkeprøve fra en ko til undersøgelse for klinisk mastitis på et af Fødevarestyrelsen godkendt laboratorium. En mælkeprøve fra en ko med klinisk mastitis er positiv ved PCR-metoden, hvis resultatet er lavere end Ct 40.

Påvisning af B-streptokokker ved dyrkning eller PCR-metode i en indsendt mælkeprøve fra en ko til undersøgelse for subklinisk mastitis på et af Fødevarestyrelsen godkendt laboratorium. En mælkeprøve fra en ko med subklinisk mastitis er positiv ved PCRmetoden, hvis resultatet er lavere end Ct 30.

Generhvervelse af B-streptokok-fri besætningsstatus

Bekæmpelse af B-streptokokker kan foretages i besætninger, hvor ejeren ønsker det.

En besætning kan generhverve B-streptokok fri status

efter undersøgelse af enkeltkirtelundersøgelse af samtlige malkende køer med negativt resultat. Alle prøver skal udtages samme dag.

eller

efter udtagning af samleprøver af malkende kirtler af samtlige køer med negativt resultat. Alle prøver skal udtages samme dag.

I begge tilfælde skal køer behandlet med antibiotika undersøges ved enkeltkirtelundersøgelse henholdsvis samleprøver mindst 4 uger efter sidste behandling med negativt resultat, ligesom goldkøer, både goldbehandlede og ikke-behandlede, skal undersøges ved enkeltkirtelundersøgelse henholdsvis 5-7 dage efter kælvning med negativt resultat, før fri status kan godkendes.

Besætninger kan endvidere erklæres fri for B-streptokokker efter 4 undersøgelser af leverandørmælk med minimum 30 og maksimalt 45 dages interval, hvor alle resultaterne er negative.

Konsekvens af positiv B-streptokok status

Besætningsejeren eller brugeren har pligt til at oplyse, hvis besætningen er smittet med B-streptokokker til alle, der kommer i kontakt med besætningen, herunder til mulige købere af levedyr. Smittet status vil endvidere fremgå af CHR.

Indkøb af køer fra en B-streptokok smittet besætning til en mælkeleverende besætning vil medføre, at modtagerbesætningen registreres som smittet. Besætningen kan generhverve B-streptokokfri status ved undersøgelse efter ovenstående regler.

Deltagelse med lakterende køer i dyrskuer eller anden samling af malkekvæg, hvor malkning kan finde sted, er ikke tilladt for besætninger med B-streptokok smittet status.

Ophævelse

Vejledning nr. 9339 af 1. januar 2005 om B-streptokok mastitis hos kvæg bortfalder.

Fødevarestyrelsen, den 7. marts 2018

Per S. Henriksen

/ Sibel Zuferov